Infranode’s porteføljeselskap Oslofjord Varme kjøper flere aksjer i Fredrikstad Fjernvarme

Oslofjord Varme, hvor Infranode eier 42.5%, har gjennomført kjøp av ytterligere 22% i Fredrikstad Fjernvarme fra Fredrikstad Energi. Etter dette kjøpet har eierandelen økt fra 35% til 57%, og kommunalt eide FREVAR eier de resterende 43%. Fredrikstad Fjernvarme har konsesjonsområde for fjernvarme i Fredrikstad kommune, en raskt voksende kommune i Østfold fylke. Selskapet har en omsetning rundt NOK 60m, og leverer fjernvarme og kjøling til en rekke bedrifter og husholdninger i kommunen. Oslofjord Varme eies av Infranode, Mirova og KLP.

‘Vi er glade for å støtte Atle Nørstebø og Oslofjord Varme-teamet i å øke eierandelen i Fredrikstad Fjernvarme. Oslofjord Varme vil fortsette å støtte oppunder videre vekst og utvikling av Fredrikstad Fjernvarme’ sier Erik Botnevik, Norges-ansvarlig Infranode.

For mer informasjon, kontakt:
Erik Botnevik, Norges-ansvarlig Infranode
Erik.botnevik@infranode.se
+47 91 55 50 58

Om Infranode
Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor i Norden, innenfor områdene energi, transport, telekommunikasjon og sosial infrastruktur. Infranode-teamet består av ti investeringsrådgivere og har kontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo. Selskapet har rundt 450 millioner euro under forvaltning. Investorene består av pensjons- og forsikringsinstitusjoner, som 4. AP-fond, Folksam, KPA Pensjon, LähiTapiola, European Investment Bank og IMAS Foundation. Infranode er tilknyttet Areim, en nordisk forvalter og rådgiver innen eiendom.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01