Investeringer for nordisk infrastruktur

Investeringer for fremtidige generasjoner

Investeringer for morgendagen

Ansvarsfull investering i infrastruktur for et sterkere samfunn på lang sikt

Vi bidrar til å bygge et sterkere samfunn

Vi er et svensk selskap som investerer langsiktig i samfunnsinfrastruktur i Norden innen energi, transport og telekomvirksomhet samt sosial infrastruktur. Vi har 4,45 mrd klar til å investeres fra velkjente pensjonskasser og institusjoner som KPA Pension, et AP-fond, Folksam og EIB. Infranode er en langsiktig eier og deleier, gjerne sammen med offentlig sektor, i minst 25 år med fokus på stabil avkastning.

ÅR

Vi har over 150 års delt erfaring i infrastrukturinvesteringer

MDR

Vi tildeler 4,45 milliarder svenske kroner for investeringer i infrastruktur i Norden 

ÅR

Vi er en langsiktig eier i minst 25 år

Vi investerer i alle typer samfunnsinfrastruktur i Norden

Vi investerer i både kommunal, regional og nasjonal infrastruktur.

1

Transport

Tog, trikk & t-bane
Depoter
Flyplasser
Havner
Veier
Broer
Tunneler
Elektrifisering

2

Energi

Distribusjons- og overføringsnett for elektrisitet
Vann, kloakk og avfallshåndtering
Fjernvarme og kjøling
Fornybar energi
Gatebelysning

4

Telekom

Fiber
Tårn
Datasenter

3

Sosial infrastruktur

Helse
Utdanning
Fritid
Omsorg
Kultur
Nødetatene
Andre offentlige bygninger

En ansvarlig partner for offentlig sektor

Fleksibelt eierskap

 Vi er interessert i eierskap fra 10% opptil 100%, og er allerede i dag minoritetseier i virksomhet kontrollert av norske kommuner

Bærekraftig forretningsmodell

Et svensk aksjeselskap som representerer kapital fra velkjente pensjonskasser og institusjoner med en svært langsiktig forretningsmodell

Tung ekspertise

En organisasjon med omfattende ekspertise som forstår og kan svare dine kommunale behov

Samfunnsverdier

Vi kan frigjøre verdier for bruk i annen samfunnsnyttig virksomhet som gjør at du allerede i dag kan investere i ditt samfunn der du trenger det

Investorer med samfunnsengasjement

Våre pensjonskasser investerer i langsiktig infrastruktur gjennom Infranode for å sikre sine kunders fremtidige pensjoner og bidra til et mer bærekraftig og sterkere samfunn. EIB investerer i Infranode for å støtte Norden økonomisk og bidra til sitt hovedmål for å forbedre folks levekår.

Ansvarlige investeringer

Vår langsiktige investeringsstrategi og fokus på bærekraftige investeringer bidrar til å gjøre oss en stabil og trygg infrastrukturpartner. Gjennom dette kan vi skape langsiktige verdier for offentlig sektor samt ta ansvar for hele investeringssyklusen fra byggefase til drift og vedlikehold.

Infrastruktureksperter som kan møte dine individuelle behov

Infranode’s team består av infrastruktureksperter med totalt mer enn 150 års erfaring fra investeringer gjennom infrastrukturlivssyklusen, samt det å eie og forvalte infrastruktur. Vi har også betydelig erfaring fra langsiktige samarbeid med både offentlige og private aktører.

Utvikler fornybar varme i Oslo-regionen

Sammen med Akershus fylkeskommune produserer vi bærekraftig oppvarming og kjøling i Oslo-regionen

Les mer

Nyheter

Infranode and Mirova have entered into an agreement to acquire a 33.9% stake in the Finnish energy utility company Loiste

Infranode and Mirova, through Core Infrastructure Fund II, have a long-term investment strategy and extensive experience from developing…

Les mer...

Infranode’s porteføljeselskap Oslofjord Varme kjøper flere aksjer i Fredrikstad Fjernvarme

Oslofjord Varme, hvor Infranode eier 42.5%, har gjennomført kjøp av ytterligere 22% i Fredrikstad Fjernvarme fra Fredrikstad Energi.…

Les mer...

Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn

Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av en ny containerterminal i Gävle hamn och går in som…

Les mer...

Infranode er startet i partnerskap med Areim, en ledende investor og rådgiver innen eiendomssektoren, virksom i Norden med base i Stockholm. Areim har 15 års erfaring av investering og transaksjoner og omfatter mer enn 80 milliarder kroner innen eiendomssektoren. Areim forvalter tre verdiøkende eiendomsfond med anerkjente lokale og internasjonale investorer i ryggen.