Investeringar

VEKU – Hållbar fjärrvärme i södra Finland

 

Värmer kontor och bostäder för cirka 40 000 slutkunder i Träskända och Tusby

Vantaan Energia Keski-Uusimaa, VEKU producerar och levererar värme för invånarna i Träskända och Tusby, två regionala stadscentra ca- 30 minuter norr om Helsingfors. Företaget har en miljömässigt hållbar produktionsprofil som drivs på bio- och avfallsbaserade bränslen och producerar årligen c. 340 GWh värme och 90 GWh el. Verksamheten driftas av Vantaan Energia, ett av Finlands största kommunägda energibolag.

VEKU samägs med Vantaan Energia och Keva.


Investeringsdatum: Augusti 2020


Land: Finland


Sektor: Fjärrvärme