Investeringar

VEKU – Hållbar fjärrvärme i södra Finland

 

Värmer kontor och bostäder för cirka 40 000 slutkunder i Järvenpää och Tuusula

Vantaan Energia Keski-Uusimaa, VEKU producerar och levererar värme för invånarna i Järvenpää och Tuusula, två regionala stadscentra ca- 30 minuter norr om Helsingfors. Företaget har en miljömässigt hållbar produktionsprofil som drivs på bio- och avfallsbaserade bränslen och producerar årligen c. 340 GWh värme och 90 GWh el. Verksamheten drivs genom ett serviceavtal med Vantaan Energia, ett av Finlands största kommunala energibolag.

VEKU samägs med Vantaan Energia och Keva.

Mål för hållbar utveckling

VEKU´s samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdatum: Augusti 2020


Land: Finland


Sektor: Fjärrvärme