Investeringar

Varmalämmitys – Samriskbolag med ledande
leverantör av fjärrvärmeanläggningar

 

Samriskbolag med ledande leverantör av fjärrvärmeanläggningar

Varmalämmitys Oy samägs av Infranode och KPA Unicon, en marknadsledande leverantör av nyckelfärdiga värmeutrustningar och energilösningar i Finland. Tillsammans tillhandahåller vi värmepannor och kraftvärmeanläggningar genom 10 till 25 års tillgänglighetsbaserade kontrakt till energi- och industriföretag i Finland.

Infranode och KPA Unicon står tillsammans för finansieringen av investeringen. Därefter ansvarar KPA Unicon för att designa, bygga, bedriva och underhålla anläggningarna under kontraktsperioden.

Läs mer om KPA Unicon

Mål för hållbar utveckling

Varmalämmitys Oy´s samhällsbidrag, det vill säga hur deras produkter och/eller tjänster bidrar till att lösa problem, uttryckt som mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreras med relevanta ikoner nedan.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Investeringsdatum: Mars 2018


Land: Finland


Sektor: Fjärrvärme