Tillförlitlig medägare tillsammans med lokala kommuner till ett av de största integrerade energibolagen i Finland

Loiste är ett integrerat energibolag i Finland. Företagets primära verksamhet är koncentrerad till Kainuu och norra Österbotten, där Loiste äger och driver det 6: e största elnätet i Finland efter nätlängd och tillhandahåller fjärrvärme i staden Kajaani. Dessutom äger Loiste den femte största elförsäljningsverksamheten med c.190.000 kunder och har en portfölj om c. 100 MW fossilfri kraftproduktionskapacitet.

Infranode äger Loiste tillsammans med staden Kajaani, Sotkamo kommun och en fond som förvaltas av Mirova.