Investeringar för starkare social infrastruktur i Norge

Omsorgsbolig Holding består av en portfölj innefattande fyra rehabiliteringscenter, 41 omsorgsboenden och sju förskolor, vilka till största del är belägna i den starkt växande Osloregionen.
Anläggningarna drivs av välrenommerade privata vård- och omsorgsföretag inom ramen för avtal om offentlig upphandling med norska kommuner och regionala hälsomyndigheter.

Omsorgsbolig Holding samägs tillsammans med DIF, en ledande och oberoende investerare inom infrastruktur.