Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Vasa Värme erbjuder fjärrvärme till bostäder, industrier och kommunala verksamheter i Kalix, Malmköping, Krokek, Edsbyn och Alfta. Ambitionen är att på ett för miljön skonsamt sätt driva och utveckla fjärrvärme baserat på förnyelsebara energikällor samt restprodukter från andra industrier.

Infranode och Vasa Värme har undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren.

“Infranode är kunniga, de har ett långsiktigt perspektiv, och de har ett aktivt intresse av våra lokala verksamheter i Sverige. De kompletterar oss också med sin specifika kunskap även om annan infrastruktur än fjärrvärme, som vi fokuserar på.”

– Lars Strömberg, VD Vasa Värme

Läs mer om Vasa Värme