Ett innovativt uppvärmningskoncept i Finland

Varmalämmitys Oy samägs av Infranode och KPA Unicon, en marknadsledande leverantör av nyckelfärdiga värmeutrustningar och energilösningar i Finland. Tillsammans tillhandahåller vi värmepannor och kraftvärmeanläggningar genom 10 till 25 års tillgänglighetsbaserade kontrakt till energi- och industriföretag i Finland.

Infranode och KPA Unicon står tillsammans för finansieringen av investeringen. Därefter ansvarar KPA Unicon för att designa, bygga, bedriva och underhålla anläggningarna under kontraktsperioden.

Läs mer om KPA Unicon