Det nya energibolaget

Eneo Solutions uppför och förvaltar anläggningar för solenergi och geoenergi för fastighetsägare. Eneo hjälper sina kunder med allt från att utveckla en strategi till att få solceller och geoenergi som en enkel tjänst. Företaget grundades 2013 och ägs bland annat av grundarna.

Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Eneo även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Eneos verksamhet de kommande åren.