Det nya energibolaget

Alight uppför och förvaltar anläggningar för solenergi och geoenergi för fastighetsägare. Alight hjälper sina kunder med allt från att utveckla en strategi till att få solceller och geoenergi som en enkel tjänst. Företaget grundades 2013 och ägs bland annat av grundarna.

Utöver investeringen i en portfölj av existerande anläggningar har Infranode och Alight även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Alights verksamhet de kommande åren.