Det ledande oberoende fjärrvärmebolaget i Norge

Oslofjord Varme är ett norskt fjärrvärmebolag som bygger, äger och driver anläggningar för fjärrvärme- och fjärrkyla i Fornebu, Lysaker och Sandvika inom Osloregionen. Bolaget har även ägarandelar i Drammen Fjernvarme (50%) och Fredrikstad Fjernvarme (35%).

Oslofjord Varme grundades 1989 och har, inklusive de delägda bolagen, en årlig försäljning av fjärrvärme om ca. 376 GWh och fjärrkyla om ca. 63 GWh. Total uppgår distributionsnätet med fjärrvärme och fjärrkyla till en total längd om 119 kilometer.

Oslofjord Varme AS samägs av ett konsortium bestående av Infranode, KLP och Mirova, ett dotterbolag till Natixis Investment Managers.