Det gröna energibolaget i den växande Skåneregionen

Skånska Energi är ett integrerat energibolag i södra Sandsby, Lunds kommun i Skåne län. Företagets kärnområde är det reglerade elnätet. Utöver detta är de även verksamma inom elhandel, småskalig elproduktion och energilösningar.

Skånska Energi grundades 1916 och de har ca. 18 700 elnätskunder, ca. 15 800 elkunder och de genererar ca. 48 Gwh från vattenkraft.

Skånska Energi är samägt tillsammans med majoritetsägaren Kraftringen, ett kommunägt energibolag.