Infranode välkomnar Krister Skålberg och Ulrika Jardfelt som nya seniora rådgivare

Infranode välkomnar Krister Skålberg och Ulrika Jardfelt som nya seniora rådgivare

Infranode har utsett två nya seniora rådgivare, Krister Skålberg och Ulrika Jardfelt, för att bidra med värdefull kunskap och branscherfarenhet till Infranodes nuvarande och framtida investeringar. Infranode har ett starkt nätverk av framstående experter med omfattande erfarenhet från ledande positioner inom både offentlig och privat infrastrukturverksamhet.

Ulrika Jardfelt

Ulrika har lång och omfattande erfarenhet från energi- och fastighetsbranschen på både svensk och europeisk nivå. Hon var senast chef för Vattenfalls Business Area Heat i Europa. Ulrika har även varit chef för fjärrvärmedistribution på E.ON, VD för Svensk Fjärrvärme AB (numera en del av Energiföretagen Sverige) och har erfarenhet från Regeringskansliet som sekreterare med ansvar för energi- och klimatfrågor på Näringsdepartementet.  

För närvarande har Infranode sex investeringar inom fjärrvärme i sina två fonder. Som senior rådgivare kommer Ulrika att arbeta nära Infranodes Asset Management team. Hon kommer att vara styrelsemedlem i Hafslund Oslo Celsio inom ramen för Infranodes uppdrag. Ulrika kommer även stödja investeringsteamets processer för att hitta nya investeringsmöjligheter i Norden.  

Vi är glada att ha Ulrika ombord och jag ser fram emot att samarbeta med henne i styrelsen för Hafslund Oslo Celsio, där hennes tidigare erfarenheter kommer vara av stort värde, säger Erik Botnevik, Norgechef.   

Krister Skålberg

Krister är en oberoende konsult med omfattande erfarenhet från teknik-, media- och telekomsektorn (TMT). Han har tillbringat stora delar av sin karriär i chefspositioner för börsnoterade bolag och som konsult inom transaktionsrådgivning och Management Consulting. Under de senaste fem åren har Krister byggt upp ett tekniskt team inom EY:s strategi- och transaktionstjänster i Norden. Han har även lett flera uppdrag inom strategiska och operativa områden, såsom IT/teknik-due diligence och kommersiell due diligence.  

Krister har en lång karriär med många roller inom digital infrastruktur i Norden. Som senior rådgivare kommer han att bidra med praktisk ledarerfarenhet, affärsmässig skicklighet och djupt teknisk kunskap till Infranodes team.  

Vi är mycket glada att välkomna Krister till teamet nu när vi intensifierar vår närvaro inom den nordiska digitala infrastrukturen. Krister kommer främst att vara styrelsemedlem och rådgivare för våra befintliga digitala tillgångar, men kommer även att bidra i utvärderingsprocessen för nya investeringsmöjligheter, säger Martin Ekström, Head of Asset Management.  

Infranode

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare med särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode investerar i energi, digital infrastruktur, transport och social infrastruktur. Idag har Infranode kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo och ett starkt team inom infrastrukturinvesteringar med stor lokal och internationell erfarenhet. Infranode har cirka 18 miljarder kronor under förvaltning från långsiktiga, institutionella investerare, inklusive några av de mest erkända pensionsfonderna i Norden. Bland investerarna finns Storebrand, Folksam, den svenska kommunala pensionsfonden KPA Pension och den finska offentliga sektorns pensionsfond KEVA.  

Kontaktuppgifter till media:

Cornelia Böttiger
Communications Manager hos Infranode
+46 735154106  

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01