Infranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn

Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av en ny containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i hamnoperatören YILPORT Sweden Terminal Investment AB (”YST”). Genom investeringen blir Infranode partner och delägare i YILPORT Holdings svenska verksamhet i Gävle och terminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Investeringen kommer att användas till expansionen av den nya containerterminalen i Gävle, som ska möta den kraftigt ökade efterfrågan på containertransporter.

”Det glädjer oss att göra den här investeringen i Gävle hamn, som är en viktig nordisk infrastrukturtillgång. Våra investerare såsom EIB och svenska pensions- och försäkringsbolag, ser fram emot att vara med att utveckla och stödja ett så strategiskt viktigt transportcentrum. Infranode ingår ett långsiktigt partnerskap med både det kommunala hamnbolaget (Gävle Hamn AB) och YILPORT Holding, som är en globalt etablerad hamnoperatör med lång erfarenhet och en stark lokal organisation”, säger Christian Doglia, VD och Founding Partner på Infranode.

 

”Gävle hamn är ett av de viktigaste naven för svensk export och den växande importmarknaden och starkt kopplad till logistikparken Stockholm Nord. Det känns fantastiskt att Infranode har visat sitt förtroende för YILPORT Holding som en global containerterminaloperatör”, säger Robert Yuksel, ordförande och ägare av YILPORT Holding och YILDIRIM Group.

 

Gävle Hamn är Sveriges tredje största containerhamn och den största på östkusten. Tillväxten har länge varit mycket stark och närmar sig 300 000 TEU¹. För att möta den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas.

 

”Tillsammans med YST fördubblar vi nu kapaciteten hos den största containerterminalen på den svenska östkusten. Gävle Hamn AB fokuserar på att utveckla hamnen i Gävle. Infranodes investering visar att den modell som vi valt för att underlätta infrastrukturutveckling fungerar bra för att stödja regionens och hamnanvändarnas tillväxt. Det är ett erkännande för de framgångsrika investeringar som hittills gjorts och en bekräftelse på att Gävle hamn utvecklas i rätt riktning”, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn AB.

 

När den nya containerterminalen står klar 2020 ges Gävle Hamn en kapacitet att ta emot större fartyg och en årlig volym på upp till 600 000 TEU. YST och dess dotterbolag har ett koncessionsavtal med det kommunala bolaget Gävle Hamn AB för att driva och utveckla hamnen fram till 2046, med möjlighet till en 10-årig förlängning.

”För Folksam som ett kundägt försäkrings- och pensionsbolag och för KPA Pension som pensionsbolag för kommun- och regionanställda är det glädjande att kunna medverka, genom Infranode, till en infrastrukturinvestering som är bra inte bara för Gävle kommun och Gävle hamn utan för hela Sverige.” säger Michael Kjeller, Chef Kapitalförvaltning och Hållbarhet på Folksam.

“Många av Sveriges infrastrukturprojekt är relativt små, vilket gör det utmanande för EIB att ge direkt support. Det är tack vare Infranode som en lokal intermediär som vi kan ge vår finansiella support i regionen och förbättra människors liv. Det är därför vi är stolta över Infranode’s investeringsbeslut att ge support till en uppgradering av den strategiska och viktiga hamnen i Gävle. Vi är säkra på att detta kommer att ge ett lyft i tillväxt och skapa jobb i regionen.” säger European Investment Bank Vice-President Alexander Stubb.

Rådgivare till Infranode var DNB Markets (finansiell), Roschier (legal), Ramboll (teknisk och kommersiell) och PwC (finansiell DD och skatt).

 

 

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

Christian Doglia, VD och Founding Partner, Infranode
christian@infranode.se
+46 73 320 7487

 

Infranode

Infranode är ett svenskt företag som investerar ansvarsfullt i infrastruktur i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, telekom och och social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam samt  Europeiska Investeringsbanken (EIB). Infranode förvaltar cirka 4,5 miljarder kronor och har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Infranode är ett systerbolag till AREIM, en etablerad nordisk fastighetsfond och utvecklare.

 

Om YILPORT Holding
YILPORT Sweden Terminal Investment AB är ett dotterbolag till YILPORT Holding som är en av världens snabbast växande internationella hamnoperatörer. YILPORT Holding har huvudkontor i Istanbul, Turkiet, och har verksamhet i nio länder i närmare 30 hamnar. YILPORT Holding är för närvarande rankad 12:e bland de globala containerterminaloperatörerna. Moderbolaget YILDIRIM Holding äger även 24 procent av CMA CGM Group, det tredje största containerrederiet i världen.

 

¹ En TEU motsvarar en 20-fots container. En 40-fots container motsvarar två TEU.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01