Infranode – den första svenska plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2014-10-06

Med ett initialt kapital om 1,45 miljarder kronor har Infranode lanserat den första Sverigebaserade plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur. Infranode har en investeringshorisont om minst 20 år och kommer investera i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar inom transportsektorn, social infrastruktur, förnybar energi samt distributionsnät för bland annat el, gas och VA. Infranodes primära marknad är mindre och mellanstora investeringar i Norden. Därutöver kommer investeringar också sökas i Västeuropa i partnerskap med ledande investerare. Infranodes team är baserat i Stockholm och har erfarenhet av transaktioner omfattande mer än 60 miljarder kronor inom infrastruktursektorn i Norden och övriga Europa.

”Infranode har en svensk bolagsstruktur och en ersättningsmodell som skiljer sig från riskkapitalmodellen. Vi vill positionera oss som en långsiktig partner för den offentliga och privata sektorn avseende investeringar i infrastruktur, säger Christian Doglia, en av Infranodes grundare.”

Infranode har i första hand fokus på investeringar i driftsatta tillgångar, men i Norden kan även investeringar i utvecklingsprojekt genomföras.

”Vi ser för närvarande ett ökande intresse hos lokala institutionella investerare, den offentliga sektorn samt andra aktörer inom infrastruktur för att hitta sätt att samarbeta kring investeringar, säger Philip Ajina, en av Infranodes grundare. Infranode vill vara den lokala plattformen för sådana samarbeten.”

Infranode är dotterbolag till Areim, en ledande investerare och rådgivare inom fastighetssektorn med erfarenhet av investeringar och transaktioner omfattande mer än 80 miljarder kronor. Areim grundades år 2003 och har ett team om ett tjugotal experter inom fastighetsinvesteringar. Areim förvaltar för närvarande två fastighetsfonder för välrenommerade lokala och internationella institutionella investerare.

”Jag är mycket stolt över att vi kan lansera Infranode idag. Tillsammans skapar Areim och Infranode den första svenska specialiserade plattformen för investeringar i reala tillgångar. Vid sidan av fastigheter ser vi ur flera perspektiv infrastruktur som ett naturligt nästa steg för investeringar i reala tillgångar för den typ av institutionella investerare vi arbetar med, säger Leif Andersson, ordförande i Areim och Infranode.”

För ytterligare information kontakta:

Christian Doglia

christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Philip Ajina

philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01