Förvärvet av Fortum Oslo Varme är genomfört

Hafslund Eco, Infranode och HitecVision har nu slutfört förvärvet av Fortum Oslo Varme. Bolaget kommer att byta namn till Hafslund Oslo Celsio. ”Hafslund Oslo Celsio kommer att stå i centrum för den gröna omställningen i Oslo”, säger Martin S. Lundby, vice vd och koncerndirektör för tillväxt och investeringar på Hafslund Eco.

Hafslund Oslo Celsio är Norges största fjärrvärmeaktör och levererar värme till mer än 200 000 personer i hela Oslo. Efter transaktionen är Hafslund Eco majoritetsägare med 60 procents ägande, medan Infranode och HitecVision äger betydande minoritetsposter på 20 procent vardera.

Viktig klimatlösning för Oslo

Genom avtalet är finansieringen säkrad för CCS-projektet (fångst och lagring av koldioxid) i Oslo. Avfallsförbränningsanläggningen är Oslos största utsläppspunkt och står för cirka 17 procent av stadens totala utsläpp. Förverkligandet av CCS-projektet kommer därför att vara ett viktigt bidrag till att Oslo kommun når målet att minska utsläppen med 95 procent till 2030.

– Partnerskapet ser CCS som absolut nödvändigt för att kunna driva hållbar energiåtervinning i ett nollutsläppssamhälle. Vi har stor tilltro till att vi tillsammans kommer att kunna genomföra CCS-projektet, och därmed minska CO2-utsläppen med nästan 400 000 ton årligen i Oslo, säger Martin S. Lundby.

– Vi är glada över att ha bidragit till finansieringen av CCS-projektet tillsammans med våra partners och Oslo kommun. Infranode har betydande erfarenhet av fjärrvärme genom andra investeringar, och ser CCS som en allt viktigare klimatlösning för branschen, säger Erik Botnevik, Norgechef för Infranode.

Kommer att investera miljarder i fjärrkyla

De nya ägarna har gjort en finansieringsplan för bolaget som innebär investeringar på 10 miljarder NOK de kommande åren. Av detta är cirka 1,4 miljarder till CCS-projektet medan resten gäller andra investeringar, såsom fjärrkyla och en ny ledning för avfallsförbränning på Klemetsrud.

– Mer än 3 miljarder NOK kommer att investeras i fjärrkyla, vilket blir ett stort och nytt område för företaget. Nyckelordet för många av investeringarna är avkarboniseringen av staden och här kommer Hafslund Oslo Celsio att ha en framträdande roll, säger Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision.

Transaktionen prissätter Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) till cirka 20 miljarder NOK baserat på ett bruttobolagsvärde på 100 procents basis. Partnerskapet köper 50 procent av aktierna för cirka 8 miljarder NOK och 2 miljarder NOK i aktieägarlån från Fortum. Oslo kommun överlåter sin 50-procentiga ägarandel i bolaget till Hafslund Eco och Hafslund Eco tar även över 2 miljarder NOK i aktieägarlån från Oslo kommun.

För mer information:

Martin S. Lundby
vice VD och vice VD tillväxt och investeringar i Hafslund Eco
martin.lundby@hafslundeco.no
tel. +47 416 14448

Per Storm-Mathisen
kommunikationschef Hafslund Eco
per.storm-mathisen@hafslundeco.no
tel. +47 982 55406

Erik Botnevik
norgechef Infranode
erik.botnevik@infranode.no
tel. +47 91 55 50 58

Jon Vatnaland
Senior Partner HitecVision
jon.vatnaland@hitecvision.com
tel. +47 90 50 00 16

Om Hafslund Oslo Celsio:

Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) ägdes före transaktionen av Oslo kommun och Fortum (50/50). Hafslund Oslo Celsio är Norges största fjärrvärmeaktör och levererar 36 % av fjärrvärmen i Norge 2021. Bolaget uppnådde en EBITDA på 897 miljoner NOK och sålde 1,8 TWh fjärrvärme och 0,1 TWh el 2021. Hafslund Oslo Celsio har ca. 200 anställda.

Om Hafslund Eco:

Hafslund Eco är Norges näst största vattenkraftsproducent. Koncernen äger helt eller delvis 80 vattenkraftverk i Innlandet, Viken och Vestland och driver en produktion på 21 TWh vattenkraft. Hafslund Eco äger 50 procent av Eidsiva Energi, och därmed hälften av Elvia, Norges största nätbolag med cirka 950 000 kunder, samt bolag inom bredband och fjärrvärme. Offshore vind är ett av Hafslund Ecos strategiska fokusområden och koncernen har ambitioner att utveckla både bottenfixerad och flytande havsvind i Norge. Genom affärsområdet New Energy arbetar koncernen med innovation och affärsutveckling för att påskynda elektrifieringen av Norge. Hafslund Eco har cirka 450 anställda och är helägt av Oslo kommun.

Om Infranode:

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare med särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode investerar i energi, energidistribution, förnybar energi, digital infrastruktur, transport och social infrastruktur. Infranode har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo och ett starkt team inom infrastrukturinvesteringar med stor lokal och internationell erfarenhet. Infranode har cirka 18 miljarder kronor under förvaltning från långsiktiga, institutionella investerare, inklusive några av de mest erkända pensionsfonderna i Norden. Bland investerarna finns Storebrand, Folksam, den svenska kommunala pensionsfonden KPA Pension och den finska offentliga sektorns pensionsfond KEVA. I denna Infranode-investering är Storebrand en strategisk investeringspartner och den största enskilda investeraren.

Om HitecVision:

HitecVision är en norsk kapitalförvaltare och serieentreprenör. Med 70 miljarder NOK i totala tillgångar är företaget en av de ledande investerarna i den europeiska energisektorn. HitecVision har under de senaste 25 åren etablerat eller bidragit till utveckling och tillväxt av mer än 200 företag och kommer under de närmaste åren att investera mer än 200 miljarder NOK genom sina portföljbolag. Tillsammans med företagens ledning, styrelse och partners bidrar HitecVisions 60 anställda i Stavanger, Oslo och London till att bygga lönsamma och hållbara företag. HitecVision har de senaste åren gjort de många spännande möjligheterna inom energiomvandling till huvudfokus för sina investeringar, där nära samarbete med etablerade industriella aktörer är en integrerad del av modellen.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01