Ulrika Hasselgren

Senior Advisor Ulrika Hasselgren är Senior Advisor till Infranode och medlem i Infranodes ESG-kommitté för att stötta ansvarsfull och effektiv tillämpning av hållbara metoder och processer i de olika delarna av verksamheten. Ulrika har decennier av erfarenhet och kunskap om ansvarsfulla investeringar, ESG-förvaltning och ledarskap. 1999 grundade hon Ethix och utvecklade tillsammans med Sjunde AP-fonden…

Läs mer

Lauri Virkkunen

Senior Advisor Lauri har mer än 30 års erfarenhet inom den nordiska energisektorn, varav mer än 10 år som VD för stora energibolag. Lauri har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och Vattenfall Finland. Lauri har flera årtionden av erfarenhet och kunskap av att leda energiföretag och agerar som Infranodes rådgivare framförallt gällande energiinvesteringar…

Läs mer

Christian Gustavsson

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Senior Advisor christian.gustavsson(at)infranode.se +46 70 219 05 97 Christian har 20 års erfarenhet från offentlig sektor och politik, med ledande befattningar inom region- och kommunpolitik. Mellan 2000 och 2006 arbetade han med kommunikation och valkampanjer på Moderaternas riksorganisation. Därefter blev han förbundsordförande i Östergötland, med ansvar för vårdsektorn. 2011 blev han kommunalråd i Linköping. Från 2011…

Läs mer

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor Niels har mer än 40 års erfarenhet inom sjöfart, hamnar och logistik varav 17 år i olika vd-befattningar, senast som vd för Helsingborgs hamn (2013–2018). Under hans ledning lyckades hamnen göra en helomvändning och befästa sin position som Sveriges näst största containerhamn. Niels mer än 35 år inom A.P. Møller-Mærsk-koncernen innefattade posteringar i Saudiarabien, Iran och…

Läs mer

Tapio Saarenpää

Senior Advisor Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som vd för tre energibolag. Under hans ledning fick ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, klartecken från finska regeringen och parlamentet att anlägga ett nytt kärnkraftverk i Finland. I sin tidiga karriär arbetade Tapio för Teollisuuden Voima, där han innehade en rad olika befattningar med…

Läs mer

Allan Larsson

Senior Advisor Allan har närmare 45 års erfarenhet inom den offentliga sektorn, som bland annat finansminister, riksdagsledamot och som generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är med i den svenska Infrastrukturkommissionen, är involverad i elområdet och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå. Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga engagemang inom IF…

Läs mer

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén Anders är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har närmare 35 års erfarenhet från den nordiska energisektorn, inom bland annat eldistribution och värme, varav tio år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot i Svensk Energi. Mellan 2006 och 2008 var Anders vd för…

Läs mer

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén Lars är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (räntechef) och AMF Pension (räntechef, ALM-ansvarig och ansvarig för tillgångsfördelning). Lars är vice ordförande i Fjärde AP-fonden (AP4). Lars inledde sin karriär inom…

Läs mer