Vårt nätverk av experter

Hannu Leskinen

oktober 26, 2023

Senior Advisor Hannu har en lång och varierande yrkeskarriär bakom sig, som omfattar flera kommunala och statliga chefspositioner, där huvudinriktningen har legat på hälso- och sjukvårdssektorn sedan slutet av 1980-talet. Under sin yrkesbana har Hannu samlat på sig stor erfarenhet och sakkunskap när det gäller att navigera genom den finska hälso- och sjukvårdens förvaltning och…

Läs mer...

Göran Honga

oktober 23, 2023

Senior Advisor Göran har haft en mångfacetterad karriär eftersom han har haft ledande befattningar både på bostadsbyggnadsföretag och inom den kommunala sektorn. Han verkade som kommundirektör och var utsedd till direktör för ett sjukvårdsdistrikt i Österbotten i Finland. Hans engagemang inom den offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningen framhävs ytterligare av hans utnämningar till statligt organiserade arbetsgrupper…

Läs mer...

Krister Skålberg

juni 20, 2023

Senior Advisor Krister har en lång karriär med många roller inom digital infrastruktur i Norden. Han är en oberoende konsult med omfattande erfarenhet från teknik-, media- och telekomsektorn (TMT). Krister har tillbringat stora delar av sin karriär i chefspositioner för börsnoterade bolag och som konsult inom transaktionsrådgivning och Management Consulting. Under de senaste fem åren…

Läs mer...

Ulrika Jardfeldt

juni 20, 2023

Senior Advisor Ulrika har lång och omfattande erfarenhet från energi- och fastighetsbranschen på både svensk och europeisk nivå. Hon var senast chef för Vattenfalls Business Area Heat i Europa. Ulrika har även varit chef för fjärrvärmedistribution på E.ON, VD för Svensk Fjärrvärme AB (numera en del av Energiföretagen Sverige) och har erfarenhet från Regeringskansliet som…

Läs mer...

Ulrika Hasselgren

september 7, 2022

Senior Advisor Ulrika Hasselgren är Senior Advisor till Infranode och medlem i Infranodes ESG-kommitté för att stötta ansvarsfull och effektiv tillämpning av hållbara metoder och processer i de olika delarna av verksamheten. Ulrika har decennier av erfarenhet och kunskap om ansvarsfulla investeringar, ESG-förvaltning och ledarskap. 1999 grundade hon Ethix och utvecklade tillsammans med Sjunde AP-fonden…

Läs mer...

Lauri Virkkunen

november 9, 2020

Senior Advisor Lauri har mer än 30 års erfarenhet inom den nordiska energisektorn, varav mer än 10 år som VD för stora energibolag. Lauri har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och Vattenfall Finland. Lauri har flera årtionden av erfarenhet och kunskap av att leda energiföretag och agerar som Infranodes rådgivare framförallt gällande energiinvesteringar…

Läs mer...
Niels Vallø

Niels Vallø

oktober 17, 2019

Senior Advisor Niels har mer än 40 års erfarenhet inom sjöfart, hamnar och logistik varav 17 år i olika vd-befattningar, senast som vd för Helsingborgs hamn (2013–2018). Under hans ledning lyckades hamnen göra en helomvändning och befästa sin position som Sveriges näst största containerhamn. Niels mer än 35 år inom A.P. Møller-Mærsk-koncernen innefattade posteringar i Saudiarabien, Iran och…

Läs mer...

Tapio Saarenpää

oktober 24, 2017

Senior Advisor Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som vd för tre energibolag. Under hans ledning fick ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, klartecken från finska regeringen och parlamentet att anlägga ett nytt kärnkraftverk i Finland. I sin tidiga karriär arbetade Tapio för Teollisuuden Voima, där han innehade en rad olika befattningar med…

Läs mer...

Allan Larsson

oktober 24, 2017

Senior Advisor Allan har närmare 45 års erfarenhet inom den offentliga sektorn, som bland annat finansminister, riksdagsledamot och som generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är med i den svenska Infrastrukturkommissionen, är involverad i elområdet och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå. Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga engagemang inom IF…

Läs mer...

Anders Olsson

oktober 24, 2017

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén Anders är Senior Advisor hos Infranode och röstberättigad ledamot i företagets investeringskommitté. Han har närmare 35 års erfarenhet från den nordiska energisektorn, inom bland annat eldistribution och värme, varav tio år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot i Svensk Energi. Mellan 2006 och 2008 var Anders vd för…

Läs mer...