Infranode Energis erbjudande

Disclaimer
VIKTIG INFORMATION

Säkerställande av åtkomsträtt
Du önskar få tillgång till en webbplats innehållande information och dokument hänförliga till Infranode Energi AB (“Infranode Energi”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

IN ENGLISH

IMPORTANT INFORMATION

Validation of Access Rights
You wish to enter the website which Infranode Energi AB (“Infranode Energi”) has designated for the publication of documents and information in connection with Infranode Energi's offer to the shareholders of Skånska Energi Aktiebolag (publ) (the “Offer”).

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information.

You are resident or located in a Restricted Jurisdiction.