Månad: juni 2017

Infranode går in i den norska marknaden genom ett förvärv av 33 % av aktierna i Akershus Energi Varme

juni 13, 2017

Infranode I har genomfört sin tredje investering genom ett förvärv av 33 % av aktierna i fjärrvärmebolaget Akershus Energi Varme AS (”AEV”) från Akershus Energi AS (”AE”). ”Investeringen utgör kärnan i vår investeringsstrategi, med ett starkt samägande med en kommunal ägare, en bilateral off-market-process och bekräftelse av vårt nordiska fokus genom vår första transaktion i…

Läs mer...