Infranode investerar i fjärrvärme i Sverige genom ett långsiktigt partnerskap med Vasa Värme

PRESSMEDDELANDE Infranode I har undertecknat ett avtal om investering i Vasa Värme Holding AB (”Vasa Värme”), ett svenskt energibolag med fokus på fjärrvärme. Investeringen sker genom teckning av preferensaktier. Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren. “Vi…

Läs mer