Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian har över 10 års internationell erfarenhet från infrastruktursektorn och totalt 15 års erfarenhet av lånestrukturering, corporate finance och affärsutveckling inom en mängd europeiska jurisdiktioner. Läs mer »

Aleksi

Aleksi Rajakaski

Director
Country Lead Finland
aleksi.rajakaski(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi jobbar som Director i Infranode och leder Infranodes verksamhet i Finland. Han har fem års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn. Läs mer »

Carl

Carl Johansson

Analyst
carl.johansson(at)infranode.se

Carl jobbar som analytiker i Infranode. Han har en kandidatexamen från Lunds universitet och studerar för tillfället till en masterexamen i redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer »

Ingemar

Ingemar Skogö

Senior Advisor

Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande positioner inom transportinfrastruktursektorn som generaldirektör för Luftfartsverket samt Vägverket, styrelseordförande i bland annat Luftfartsverket, forskningsanläggningen MAX-lab, Öresundsbro Konsortiet och Arlandabanan Infrastructure AB. Läs mer »

Erik Turai

CFO, Areimkoncernen
erik.turai(at)areim.se
+46 72 252 50 74

Erik började på Areim 2011 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med ekonomisk förvaltning på olika fastighetsbolag. Läs mer »

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip har sju års erfarenhet inom infrastruktursektorn i Sverige och totalt 12 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärssutveckling och affärsjuridik. Läs mer »

Carl-Emil Lindholm

Investment Manager
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil jobbar som Investment Manager i Infranode. Innan han började på Infranode arbetade han som Analytiker på M&A-avdelningen för svenska energiföretaget Vattenfall. Läs mer »

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot
i investeringskommittén

Lars har nästan 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom apfonderna (chef för ränteinvesteringar) och det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF (chef för ränteinvesteringar, chef för ALM och chef för tillgångsallokeringar). Läs mer »

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har mer än 40 års erfarenhet in den offentliga sektorn med poster som finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är ledamot i svenska Infrastrukturkommissionen och har sedan en lång tid arbetat med hållbarhet på lokal och global nivå. Läs mer »

Additional resources

Infranode’s dedicated resources are complemented by the ability to tap into Areim’s real estate expertise and its pool of transaction resources.

Leif Andersson

Founding Partner och ordförande i investeringskommittén
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif har över 25 års erfarenhet från fastighets- och finanssektorn. Han arbetade närmare 10 år på AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som chef för investeringar och lämnade företaget 2002 för att starta Areim, där han nu är styrelseordförande. Läs mer »

Diana

Diana Sepúlveda

Investment Consultant
diana.sepulveda(at)infranode.se

Diana jobbar som Investment Consultant i Infranode och är baserad i Oslo. Hon har 15 års internationell erfarenhet av finansiell rådgivning, investeringar och lånefinansiering inom infrastruktursektorn. Läs mer »

AndersOlsson

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot
i investeringskommittén

Anders har över 30 års erfarenhet från energisektorn i Norden inom bland annat elnät och värme, varav 10 år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot på Svensk Energi. Läs mer »

ElisabethMorthen

Elisabeth Morthen

Senior Advisor

Elisabeth har mer än 20 års erfarenhet från den norska energisektorn och mer än 30 års erfarenhet av strategi-, organisations- och kommunikationsarbete i den offentliga och privata sektorn, inklusive ledande positioner och styrelseuppdrag för bl.a. Statkraft, Innovation Norway och norska Finansinspektionen. Läs mer »