Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian har över 10 års internationell erfarenhet från infrastruktursektorn och totalt 15 års erfarenhet av lånestrukturering, corporate finance och affärsutveckling inom en mängd europeiska jurisdiktioner. Läs mer »

Aleksi

Aleksi Graan

Director
Country Lead Finland
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi jobbar som Director i Infranode och leder Infranodes verksamhet i Finland. Han har fem års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn. Läs mer »

Joel Löfroth

Associate
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel är Associate på Infranode. Innan Joel började på Infranode jobbade han inom Nordiska Coverage på RBS i Stockholm samt Ellevio:s M&A-avdelning. Läs mer »

Diana

Diana Sepúlveda

Investment Consultant
diana.sepulveda(at)infranode.se

Diana jobbar som Investment Consultant i Infranode och är baserad i Oslo. Hon har 15 års internationell erfarenhet av finansiell rådgivning, investeringar och lånefinansiering inom infrastruktursektorn. Läs mer »

Ingemar

Ingemar Skogö

Senior Advisor

Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande positioner inom transportinfrastruktursektorn som generaldirektör för Luftfartsverket samt Vägverket, styrelseordförande i bland annat Luftfartsverket, forskningsanläggningen MAX-lab, Öresundsbro Konsortiet och Arlandabanan Infrastructure AB. Läs mer »

CV picture_bn'w_w bg

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som verkställande direktör i tre energibolag. Under hans ledarskap erhöll ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, godkännande från den finska regeringen och parlamentet för byggandet av ett nytt kärnkraftverk i Finland. Läs mer »

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip har sju års erfarenhet inom infrastruktursektorn i Sverige och totalt 12 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärssutveckling och affärsjuridik. Läs mer »

Carl-Emil Lindholm

Investment Manager
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil jobbar som Investment Manager i Infranode. Innan han började på Infranode arbetade han som Analytiker på M&A-avdelningen för svenska energiföretaget Vattenfall. Läs mer »

Johan_Medin

Johan Medin

Associate
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan är Associate på Infranode. Innan Johan började på Infranode jobbade han som Investment Banking analytiker på Nordea i Stockholm. Läs mer »

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot
i investeringskommittén

Lars har nästan 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom apfonderna (chef för ränteinvesteringar) och det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF (chef för ränteinvesteringar, chef för ALM och chef för tillgångsallokeringar). Läs mer »

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har mer än 40 års erfarenhet in den offentliga sektorn med poster som finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen. Allan är ledamot i svenska Infrastrukturkommissionen och har sedan en lång tid arbetat med hållbarhet på lokal och global nivå. Läs mer »

Erik Turai

CFO, Areimkoncernen
erik.turai(at)areim.se
+46 72 252 50 74

Erik började på Areim 2011 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med ekonomisk förvaltning på olika fastighetsbolag. Läs mer »

Leif Andersson

Founding Partner och ordförande i investeringskommittén
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif har över 25 års erfarenhet från fastighets- och finanssektorn. Han arbetade närmare 10 år på AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som chef för investeringar och lämnade företaget 2002 för att starta Areim, där han nu är styrelseordförande. Läs mer »

Johan

Johan Tiselius

Associate
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 16 48

Johan är Associate på Infranode. Innan Johan började på Infranode jobbade han som analytiker inom Investment Banking på Citis nordiska huvudkontor i Stockholm. Läs mer »

John-Edward Olingsberg

Analyst
john-edward.olingsberg(at)infranode.se

John-Edward är Analytiker på Infranode. Han har en kandidatexamen från Stockholms universitet samt Handelshögskolan i Stockholm där han för tillfället studerar till en masterexamen i finans. Läs mer »

AndersOlsson

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot
i investeringskommittén

Anders har över 30 års erfarenhet från energisektorn i Norden inom bland annat elnät och värme, varav 10 år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot på Svensk Energi. Läs mer »

ElisabethMorthen

Elisabeth Morthen

Senior Advisor

Elisabeth har mer än 20 års erfarenhet från den norska energisektorn och mer än 30 års erfarenhet av strategi-, organisations- och kommunikationsarbete i den offentliga och privata sektorn, inklusive ledande positioner och styrelseuppdrag för bl.a. Statkraft, Innovation Norway och norska Finansinspektionen. Läs mer »

Alexandra BW

Alexandra Björklund

Investor Relations
alexandra.bjorklund(at)areim.se
+46 72 078 82 63

Alexandra är ansvarig för Investor Relations på Areim och har över tio års erfarenhet från finansbranschen. Läs mer »