Vårt team

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som VD i tre energibolag. Under hans ledarskap mottog ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, godkännande från den finska regeringen och parlamentet för byggandet av ett nytt kärnkraftverk i Finland.

Tapio är Senior Advisor åt Infranode. Efter examen jobbade Tapio för Teollisuuden Voima där han höll olika positioner med ökat ansvar. Sedan 2005 har han varit VD för tre finska energibolag. Två av dem, Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima, är medelstora energibolag som huvudsakligen ägs av kommuner.

Hos det tredje företaget, Fennovoima, drev han framgångsrikt de första fem åren av dess kärnkraftverksprojekt. Tapios huvuduppgift under den initiala fasen av projektet var att få politiskt godkännande för det nya bolaget samt greenfieldprojektet. Det medförde en ovanligt omfattande kommunikations- och intressenthanteringsinsats.

Förutom sina operativa uppdrag har Tapio haft ett antal styrelsepositioner, framförallt i dotterbolag och intresseföretag inom de företag där han suttit som VD.

Tapio har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Helsingfors tekniska högskola med kärn- och energiteknik samt energihantering som huvudämnen. Han har även en MBA från samma universitet.