Vårt team

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Lars har nästan 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (chef för ränteinvesteringar) och det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF (chef för ränteinvesteringar, chef för ALM och chef för tillgångsallokeringar).

Lars är Senior Advisor till Infranode och röstberättigad ledamot av investeringskommittén.

Lars karriär började i den svenska bankgruppen PK Banken (idag Nordea), där han arbetade under 15 år i olika roller både i Sverige och internationellt.

Mellan 1991 och 1997 var Lars chef för ränteinvesteringar på svenska AP-fonderna (1–3) med ansvar för en allokering på över 600 miljarder kronor. Han började senare på det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF där han var chef för ränteinvesteringar och utländsk valuta, chef för ALM och slutligen chef för tillgångsallokering.

Under sin tid hos AMF var han ledamot av ledningsgruppen för tillgångsförvaltning. Lars har haft styrelseuppdrag i AMF Fastigheter AB och Rikshem AB och är för närvarande styrelseledamot i Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.