Johan Tiselius

Associate
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan är Associate på Infranode. Innan Johan började på Infranode jobbade han som Investment Banking analytiker på Citigroup där han var delaktig i internationella förvärv, avyttringar och private placements. Johan innehar en M.Sc. i Finance från Copenhagen Business School.

Johan började på Citi efter examen 2015 och har varit delaktig i så väl svenska som internationella cross border-förvärv, avyttringar och private placements inom olika branscher.

Johan innehar en M.Sc. i Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School och har gjort en utbytestermin på Singapore Management University. Han har svenska som modersmål och är flytande i engelska.