Joel Löfroth

Associate
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel arbetar som Associate på Infranode. Innan Infranode arbetade Joel i Business Development och M&A teamet vid Ellevio (tidigare Fortum Distribution Sverige). Joel startade sin karriär som analytiker vid Royal Bank of Scotlands (”RBS”) Stockholm kontor. Joel innehar en M.Sc. i Economics från University of Warwick och en kandidatexamen från Åbo Akademi i Finland.

Joel började på Ellevio sommaren 2015 och var djupt involverad i Ellevios refinansieringsprocess, förvärvsstrategi med två lyckade transaktioner och flera andra affärsutvecklingsprojekt. Vid RBS arbetade Joel med olika typer av finansieringsprojekt (förvärvsfinansiering och kapitalmarknadstransaktioner) för stora nordiska företagskunder. Under studietiden arbetade Joel även som sommaranalytiker i London samt i konsultbranschen i Shanghai.

Joel innehar en M.Sc. i Economics från University of Warwick och en kandidatexamen från Åbo Akademi i Finland som innehöll ett utbytes år i USA. Han har svenska som modersmål, är flytande i engelska grundläggande kunskaper i finska.