Ingemar Skogö

Senior Advisor

Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande roller inom transportinfrastruktursektorn. Bland dem ingår generaldirektör för Luftfartsverket och Vägverket, styrelseordförande i Luftfartsverket, forskningsanläggningen MAX-lab, Öresundsbro Konsortiet och Arlandabanan Infrastructure AB.

Ingemar började sin karriär som verksamhetsrevisor på Riksrevisionsverket. Från 1978 till 1986 arbetade han på Finansdepartementet och sedan Industridepartementet (nuvarande Näringsdepartementet) som departementsråd och chef för enheten för energitillförsel. Ingemar var stadsdirektör för Södertälje kommun från 1986 till 1990 och tjänstgjorde som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet från 1990 till 1991.

Mellan 1992 och 2001 var han generaldirektör för Luftfartsverket och generaldirektör för Vägverket mellan 2001 och 2009. Ingemar var därefter Landshövding i Västmanland till och med 2014.

Ingemar är för närvarande ordförande i styrelsen för statligt ägda Swedavia AB som äger och driver Sveriges största flygplatser.