Carl-Emil Lindholm

Investment Manager
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil är Investment Manager på Infranode. Han har över fem års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar och att etablera samarbeten mellan det offentliga och privata. Innan Carl-Emil kom till Infranode arbetade han på Vattenfalls M&A-avdelning. Han har en M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm.

Han har bland annat arbetat med etablerandet av statliga Vattenfalls samägande av vindkraft i Sverige och Storbritannien med Skandia respektive AMF. Efter sin examen började Carl-Emil på Vattenfall och hade positioner på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin innan han anslöt till M&A-avdelningen i Stockholm. Han har jobbat med både förvärv och försäljningar inom områdena eldistribution, värme, vattenkraft, havsbaserad vindkraft samt landbaserad vindkraft.

Under sina studieår arbetade han deltid på Carnegie Investment Bank och gjorde ett Internship på Deloittes M&A-avdelning i Stockholm Carl-Emil gick ut från Handelshögskolan i Stockholm med en kandidatexamen inom Finans, Redovisning och Finansiering samt en masterexamen inom Finans. Han studerade även en utbytestermin vid Macquarie University i Sydney, Australien. Han har svenska som modersmål, är flytande i engelska och har grundläggande kunskaper i tyska.