Vårt team

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Anders har över 30 års erfarenhet från energisektorn i Norden inom bland annat elnät och värme, varav 10 år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot på Svensk Energi.

Anders är Senior Advisor till Infranode och röstberättigad ledamot av investeringskommittéen.

Anders har haft styrelseuppdrag för Svensk Energi mellan 2006 och 2015 och nätkommittén vid europeiska energisektorns branschorganisation Eurelectric under 2011-2015. Under perioden 2012-2015 var han styrelseledamot på tankesmedjan Global Utmaning, som bland annat fokuserar på energi- och klimatfrågor.

2010-2015 var han vice VD för E.ON:s nordiska verksamhet och medlem i den globala koncernledningen.

2006 blev Anders VD för E.ON:s svenska elnätsverksamhet. Han fortsatte sin bana inom E.ON, där han 2008-2010 var Senior Vice President för E.ON:s nordiska verksamhet, med ansvar för elnät, värme och gas.

Mellan 2003 och 2006 var Anders VD på ElektroSandberg AB (numera ONE Nordic AB), en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster, service och entreprenad inom energi- och industrisektorn, där han sedan 1996 hade varit vice VD samt haft olika ledande befattningar.

Anders har en Executive MBA från Lunds universitet.