Vårt team

Aleksi Graan

Director
Country Lead Finland
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi är Director och ansvarig för Infranodes verksamhet i Finland. Han har åtta års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn.

Aleksi har deltagit i flera högprofilerade transaktioner med nordiska elnätsbolag, både på köpsidan och på säljsidan, med ett ackumulerat transaktionsvärde överstigande 90 miljarder svenska kronor.

Innan Aleksi började på Infranode arbetade han som strategichef på Fortum Distribution Sverige (tidigare Ellevio) där han var ansvarig för M&A och strategiutveckling. Som strategichef var han djupt involverad när Fortum sålde sina elnätstillgångar. Dessförinnan var han chef för avdelningen för långsiktig förvaltning av Fortum Distributions samtliga elnätstillgångar i Finland, Norge och Sverige.

Aleksi började sin karriär på den nordiska investmentbanken Icecapitals Helsingforskontor. Där arbetade han med M&A och finansiell rådgivning med fokus på energisektorn, med uppdrag för såväl energibolag som internationella infrastrukturinvesterare. Han arbetade där med flera typer av energitillgångar såsom reglerade el- och gasnätsbolag, fjärrvärme, vattenkraft, LNG, vindkraft och andra förnybara energikällor.

Aleksi har en masterexamen i ekonomi samt en civilingenjörsexamen med fokus på energiteknik från Aaltouniversitetet i Helsingfors. Han har finska som modersmål och talar flytande engelska och svenska.