Vid din sida över lång tid

Vi arbetar för en bättre infrastruktur idag och för kommande generationer

Vårt team

Infranode är ett team av experter inom infrastruktur med över 150 år av samlad lokal och internationell erfarenhet från att investera inom, äga och förvalta infrastruktur. Vi har också stor erfarenhet av att skapa långsiktiga samarbeten samt att samäga med såväl offentliga som privata aktörer inom infrastruktursektorn.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 7487

Christian är en av grundarna av Infranode. Han har över 15 års erfarenhet från infrastruktursektorn och totalt 18 års erfarenhet av lånestr ukturering, corporate finance och affärsutveckling inom en mängd europeiska länder.

Innan Christian grundade Infranode var han chef för affärsutveckling och bolagsjuridik på det globala mjukvaruföretage IBS och Senior Rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services, där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond, Svenska Export – och Infrastrukturfonden. Mellan 2001 och 2009 ar betade Christian i London och hade en chefsroll i det europeiska infrastrukturteamet hos monoline – finansieringsinstitutet FSA, där han deltog i många banbrytande infrastruktur – och kommunala finansieringsstrukturer.

Han var därefter en av grundarna av Arca dium Infrastructure Debt Fund innan han flyttade till Sverige.

Christian startade sin karriär som kundansvarig på Londonkontoret för Global Financial Risk Practice – avdelningen på Willis Ltd, där han i första hand var ansvarig för förvaltningen av portfölje n av försäkrings – och återförsäkringslösningar som var särskilt riktade mot italienska banker.

Han har en examen i Financial Markets and Institutions från universitetet Bocconi i Milano. Därefter studerade han på Erasmus – universitetet i Rotterdam och vid L ondon Business School. Han har italienska som modersmål och talar flytande engelska och slovenska samt har goda kunskaper i franska och svenska.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip är en av grundarna av Infranode. Han har tio års erfarenhet från infrastruktursektorn i Sverige och Norden, samt totalt 15 års erfarenhet av investeringar, företagsförvärv, affärssutveckling och affärsjuridik.

Innan Philip grundade Infranode var han Senior Rådgivare på SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services, där han utvärderade uppbyggnaden av en exportinriktad infrastrukturfond Svenska Export- och Infrastrukturfonden.

Mellan 2007 och 2012 var Philip chef för investeringar och projektutveckling i Nordic Airport Properties, ett av hittills få partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för utveckling, investering och finansiering av infrastruktur i Sverige. Philips erfarenhet av partnerskap mellan offentliga och privata aktörer inom infrastruktur sträcker sig från drift och projektledning med ansvar för transaktioner till styrelse- och struktureringsfrågor.

Dessförinnan var Philip grundare och VD i ett konsultbolag som erbjöd tjänster relaterade till företagsförvärv. 2002 startade Philip sin professionella karriär som biträdande jurist i gruppen för företagsförvärv samt gruppen för bank- och finans på Mannheimer Swartling, en ledande advokatbyrå i Sverige.

Philip har en jur.kand. examen och en examen i ekonomi från Stockholms universitet, innefattande studier vid NYU Stern School of Business, NYU School of Law och Bond University i Australien. Han har svenska som modersmål och talar flytande engelska samt har grundläggande kunskaper i tyska.

Aleksi Graan

Director
Country Lead Finland
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi är director och ansvarig för Infranodes verksamhet i Finland. Han har fem års erfarenhet av investeringar och strategiprojekt inom energisektorn.

Aleksi har deltagit i flera högprofilerade transaktioner avseende nordiska elnätsbolag, både på köpsidan och på säljsidan, med ett ackumulerat transaktionsvärde överstigande 90 miljarder svenska kronor.

Innan Aleksi började på Infranode arbetade han som strategichef på Fortum Distribution Sverige (sedermera Ellevio) där han var ansvarig för M&A och strategiutveckling. Som strategichef var han djupt involverad när Fortum sålde sina elnätstillgångar. Dessförinnan var han chef för avdelningen för långsiktig förvaltning av Fortum Distributions samtliga elnätstillgångar i Finland, Norge och Sverige.

Aleksi startade sin karriär på den nordiska investmentbanken Icecapitals Helsingforskontor. Där arbetade han med M&A och finansiell rådgivning med fokus på energisektorn, med uppdrag för såväl energibolag som internationella infrastrukturinvesterare. Där arbetade han med flera typer av energitillgångar såsom reglerade el- och gasnätsbolag, fjärrvärme, vattenkraft, LNG, vindkraft och andra förnybara energikällor.

Aleksi har en masterexamen i ekonomi samt en civilingenjörsexamen med fokus på energiteknik från Aaltouniversitetet i Helsingfors. Han har finska som modersmål och talar flytande engelska och svenska.

Erik Botnevik

Norgechef och
Sektoransvarig för telekom i Norden
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik Botnetvik är Norgechef och sektoransvarig för telekom i Norden.

Han har över 15 års erfarenhet av transaktions- och verksamhetsutveckling, inkluderande ledarskapspositioner på Telenor Group där han var chef över gruppens globala investerings- och portföljstrategi. Erik har över 10 års erfarenhet som transaktionsrådgivare inom Norsk telecom, energi och infrastruktur åt ledande investmentbanker som ABN Amro, Citi och SEB. På SEB Corporate finance i Oslo var han chef för Nordisk telecom-rådgivning och hanterade också Norsk infrastruktur.
Erik Botnevik har en B.Sc. från London School of Economics och en M.Sc. från Cass business school Han är norsk medborgare och är baserad i Olso.

Carl-Emil Lindholm

Investment Manager
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil är Investment Manager på Infranode. Han har över fem års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar och att etablera samarbeten mellan det offentliga och privata. Innan Carl-Emil kom till Infranode arbetade han på Vattenfalls M&A-avdelning. Han har en M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm.

Han har bland annat arbetat med etablerandet av statliga Vattenfalls samägande av vindkraft i Sverige och Storbritannien med Skandia respektive AMF. Efter sin examen började Carl-Emil på Vattenfall och hade positioner på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin innan han anslöt till M&A-avdelningen i Stockholm. Han har jobbat med både förvärv och försäljningar inom områdena eldistribution, värme, vattenkraft, havsbaserad vindkraft samt landbaserad vindkraft.

Under sina studieår arbetade han deltid på Carnegie Investment Bank och gjorde ett Internship på Deloittes M&A-avdelning i Stockholm Carl-Emil gick ut från Handelshögskolan i Stockholm med en kandidatexamen inom Finans, Redovisning och Finansiering samt en masterexamen inom Finans. Han studerade även en utbytestermin vid Macquarie University i Sydney, Australien. Han har svenska som modersmål, är flytande i engelska och har grundläggande kunskaper i tyska.

Johan Tiselius

Associate
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan är Associate på Infranode. Innan Johan började på Infranode jobbade han som Investment Banking analytiker på Citigroup där han var delaktig i internationella förvärv, avyttringar och private placements. Johan innehar en M.Sc. i Finance från Copenhagen Business School.

Johan började på Citi efter examen 2015 och har varit delaktig i så väl svenska som internationella cross border-förvärv, avyttringar och private placements inom olika branscher.

Johan innehar en M.Sc. i Finance and Strategic Management från Copenhagen Business School och har gjort en utbytestermin på Singapore Management University. Han har svenska som modersmål och är flytande i engelska.

Joel Löfroth

Associate
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel arbetar som Associate på Infranode. Innan Infranode arbetade Joel i Business Development och M&A teamet vid Ellevio (tidigare Fortum Distribution Sverige). Joel startade sin karriär som analytiker vid Royal Bank of Scotlands (”RBS”) Stockholm kontor. Joel innehar en M.Sc. i Economics från University of Warwick och en kandidatexamen från Åbo Akademi i Finland.

Joel började på Ellevio sommaren 2015 och var djupt involverad i Ellevios refinansieringsprocess, förvärvsstrategi med två lyckade transaktioner och flera andra affärsutvecklingsprojekt. Vid RBS arbetade Joel med olika typer av finansieringsprojekt (förvärvsfinansiering och kapitalmarknadstransaktioner) för stora nordiska företagskunder. Under studietiden arbetade Joel även som sommaranalytiker i London samt i konsultbranschen i Shanghai.

Joel innehar en M.Sc. i Economics från University of Warwick och en kandidatexamen från Åbo Akademi i Finland som innehöll ett utbytes år i USA. Han har svenska som modersmål, är flytande i engelska grundläggande kunskaper i finska.

Johan Medin

Associate
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan är Associate på Infranode. Innan Johan började på Infranode arbetade han inom Investment Banking på Nordea i Stockholm där han var delaktig i ett flertal M&A-transaktioner samt börsintroduktioner inom olika branscher. Johan innehar en M.Sc. från Handelshögskolan i Göteborg.

Johan började på Nordea efter sin examen 2014 där han var delaktig i ett flertal M&A-transaktioner samt börsintroduktioner inom olika branscher. Under sina studieår arbetade han deltid på Sjätte AP-fonden i Göteborg och har även erfarenhet från internships inom Investment Banking på Barclays i London samt Carnegie i Stockholm.

Johan innehar en M.Sc. i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan i Göteborg. Han har även studerat en utbytestermin vid Bocconi University i Milano, Italien. Han har svenska som modersmål och är flytande i engelska.

Roshanna Li

Analyst
Roshanna.li(at)infranode.se
+46 73 987 57 86

Roshanna är Analytiker på Infranode. Hon innehar en kandidatexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, där hon för tillfället läser masterprogrammet inom redovisning och finansiering.

Tidigare arbetslivserfarenheter inkluderar jobb på ekonomiavdelningen hos Ria Financial Services samt Franska Ambassaden i Stockholm.

Under sina gymnasiestudier spenderade Roshanna ett år i Frankrike på Svenska Skolan i Paris. Hon talar flytande svenska, engelska, franska samt mandarin.

Leif Andersson

Founding Partner och ordförande
i investeringskommittén
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif har över 25 års erfarenhet från fastighets- och finanssektorn. Han arbetade närmare 10 år på AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som chef för investeringar och lämnade företaget 2002 för att starta Areim, där han nu är styrelseordförande.

Leif är grundare och styrelseordförande i Infranode, samt ordförande i Infranodes investeringskommitté. Leif är också en av grundarna av INREV, en europeisk organisation för investerare och andra aktörer inom fastighetsfondsindustrin, där han var ledamot i styrelsen under 8 år.

Leifs karriär startade på det börsnoterade företaget Paul Anderson Industrier i Västerås där han arbetade som analytiker och controller. 1994 började han på svenska AP-fondernas (1–3) fastighetsbolag där han efter en kort tid blev investeringschef, en befattning som han innehade fram till 2002.

Leif grundade Areim 2003, som nordisk ”operating partner” till The Blackstone Groups fastighetsverksamhet. 2005 inledde Areim ett samarbete med ING (idag CBRE GI) för att hjälpa dem att bygga upp deras nordiska fastighetsfondsverksamhet. Leif var också en av tre grundare av JARL AM, byggherren till Stockholm Waterfront.

2007 startade Areim sin första fastighetsfond med 2,1 miljarder kronor i garanterat kapital från ATP, APG och GIC. 2012 startades den efterföljande fonden Areim II, med ett garanterat kapital på totalt ca 3 miljarder kronor från bland annat APG, GIC, AP4 och Allianz.

2002 var Leif en av styrelseledamöterna som grundade INREV, en europeisk organisation för investerare och andra aktörer inom fastighetsfondsindustrin, där han var ledamot i styrelsen under 8 år.

2004 blev Leif extern styrelseledamot ledamot för fastighetsbolaget CA Fastigheter AB.

Leif har en civilingenjörsexamen från lantmäteri på KTH med inriktning mot byggnads- och fastighetsekonomi samt en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Alexandra Björklund

Investor Relations
alexandra.bjorklund(at)areim.se
+46 72 078 82 63

Alexandra är ansvarig för Investor Relations på Areim/Infranode och har över tio års erfarenhet från finansbranschen.

Alexandra började på Areim 2017. Innan Areim arbetade Alexandra på SEB med obligationsfinansiering till företag i Norden, Tyskland och Storbritannien. Tidigare arbetade Alexandra med investerarrelationer och affärsutveckling på Blackstone i London där hon reste kapital till deras hedgefonder.

Alexandra har också erfarenhet från private equity-investeringar på LGT Capital Partners i Zürich samt investment banking på J.P. Morgan i London.

Alexandra har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Turai

CFO, Areimkoncernen
erik.turai(at)areim.se
+46 72 252 50 74

Erik började på Areim 2011 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med ekonomisk förvaltning på olika fastighetsbolag.

Erik kommer närmast från en befattning som finansdirektör för Skandinavien på London & Regionals Stockholmskontor, en position han haft sedan 2006. Där var han ansvarig för den ekonomiska förvaltningen av skandinaviska tillgångar på NR Nordic & Russia Properties, ett börsnoterat företag som leddes och delvis ägdes av London & Regional. Hans arbetsuppgifter omfattar bl.a. finansiell planering och rapportering, skattefrågor och medverkan i fastighetsaffärer.

Mellan 1999 och 2005 var Erik finansdirektör på Realia, ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag. Tidigare erfarenhet omfattar befattningar på Securum/Castellum 1992–1995 och Svenska Bostäder 1995–1997. Erik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Wallerstad

Controller
erik.wallerstad(at)areim.se
+46 70-877 61 82

Erik Wallerstad är Controller i Areim/Infranode. Erik anslöt sig till Areim 2015. Innan han började på Areim arbetade han för fastighetsbolagen Hemsö Fastighets AB och Kungsleden.

Erik har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet.

Veronica Sommerfeld

Director, Legal and Regulations
veronica.sommerfeld(at)areim.se
+46 8 501 055 14

Veronica Sommerfeld är ansvarig för legala och regulatoriska frågor på Areim/Infranode. Veronica har över 17 års erfarenhet från finansbranschen och kommer senast från PwC.

Veronica kom till Areim 2017. Dessförinnan var hon Director på PwC och arbetade som regulatorisk expert och områdesansvarig för FS Regulatory Services. Hon har erfarenhet från Finansinspektionens rättsavdelning för Fond & Försäkring, som compliance för bank, fond- och kapitalförvaltning samt som compliancekonsult för hedgefonder i London.

Veronica har en Jur.kand från Stockholms Universitet och ett Compliance Diploma avseende finansiella regelverk i UK från Securities & Investments Institute (SII), London.

Omfattande erfarenhet och expertis med lokal närvaro

Sektorexpertis kring ägande och förbättrande av de infrastrukturtillgångar som vi investerar inom

Vi har lokal närvaro i varje nordiskt land och förstår de olika behoven, regleringarna och specifika utmaningarna

Vårt nätverk består av de absolut bästa experterna med erfarenhet från ledande positioner inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter

Med vår kompetens vill vi genomföra ansvarsfulla investeringar för att förbättra och förädla vår infrastruktur för ett hållbart samhälle  

Vårt nätverk av experter

Vårt nätverk består av framstående experter med lång erfarenhet från ledande positioner inom både offentliga och privata infrastrukturverksamheter. De har också lång erfarenhet från politiken och institutionella investerare. Alla våra rådgivare har omfattande förståelse för de lokala perspektiven i de nordiska länderna.

Anders Olsson

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Anders har över 30 års erfarenhet från energisektorn i Norden inom bland annat elnät och värme, varav 10 år i ledande befattningar inom E.ON och som styrelseledamot på Svensk Energi.

Anders är Senior Advisor till Infranode och röstberättigad ledamot av investeringskommittéen.

Mellan 2003 och 2006 var Anders VD på ElektroSandberg AB (numera ONE Nordic AB), en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster, service och entreprenad inom energi- och industrisektorn, där han sedan 1996 hade varit vice VD samt haft olika ledande befattningar.

2006 blev Anders VD för E.ON:s svenska elnätsverksamhet. Han fortsatte sin bana inom E.ON, där han 2008-2010 var Senior Vice President för E.ON:s nordiska verksamhet, med ansvar för elnät, värme och gas. 2010-2015 var han vice VD för E.ON:s nordiska verksamhet och medlem i den globala koncernledningen.

Anders har även haft styrelseuppdrag på Svensk Energi mellan 2006 och 2015 och nätkommittén vid europeiska energisektorns branschorganisation Eurelectric under 2011-2015. Under perioden 2012-2015 var han även styrelseledamot på tankesmedjan Global Utmaning, som bland annat fokuserar på energi- och klimatfrågor.

Anders har en Executive MBA från Lunds universitet.

Lars Åberg

Senior Advisor och ledamot i investeringskommittén

Lars har nästan 40 års erfarenhet inom finanssektorn, varav över 20 år i ledande befattningar inom AP-fonderna (chef för ränteinvesteringar) och det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF (chef för ränteinvesteringar, chef för ALM och chef för tillgångsallokeringar).

Lars är Senior Advisor till Infranode och röstberättigad ledamot av investeringskommittén.

Lars karriär började i den svenska bankgruppen PK Banken (idag Nordea), där han arbetade under 15 år i olika befattningar både i Sverige och internationellt.

Mellan 1991 och 1997 var han chef för ränteinvesteringar på svenska AP-fonderna (1–3) med ansvar för en allokering på över 600 miljarder kronor. Han började senare på det svenska pensions- och försäkringsbolaget AMF där han var chef för ränteinvesteringar och utländsk valuta, chef för ALM och slutligen chef för tillgångsallokering.

Under sin tid hos AMF var han ledamot av ledningsgruppen för tillgångsförvaltning. Lars har haft styrelseuppdrag i AMF Fastigheter AB och Rikshem AB och är för närvarande styrelseledamot i Tryggstiftelsen/SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfarenhet från den finska energisektorn, varav 10 år som verkställande direktör i tre energibolag. Under hans ledarskap erhöll ett nytt kärnkraftsbolag, Fennovoima, godkännande från den finska regeringen och parlamentet för byggandet av ett nytt kärnkraftverk i Finland.

Tapio är Senior Advisor åt Infranode. Efter examen jobbade Tapio för Teollisuuden Voima där han höll olika positioner med ökat ansvar. Sedan 2005 har han varit VD för tre finska energibolag. Två av dem, Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima, är medelstora energibolag som huvudsakligen ägs av kommuner.

Hos det tredje företaget, Fennovoima, drev han framgångsrikt de första fem åren av dess kärnkraftverksprojekt. Tapios huvuduppgift under den initiala fasen av projektet var att få politiskt godkännande för det nya bolaget samt greenfieldprojektet. Detta medförde en ovanligt omfattande kommunikations- och intressenthanteringsinsats.

Förutom sina operativa uppdrag har Tapio haft ett antal styrelsepositioner, framförallt i dotterbolag och intresseföretag inom de företag där han suttit som VD.

Tapio har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Helsingfors tekniska högskola med kärn- och energiteknik samt energihantering som huvudämnen. Han har även en MBA från samma universitet.

Ingemar Skogö

Senior Advisor

Ingemar har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige och har i över 25 år haft ledande positioner inom transportinfrastruktursektorn som generaldirektör för Luftfartsverket samt Vägverket, styrelseordförande i bland annat Luftfartsverket, forskningsanläggningen MAX-lab, Öresundsbro Konsortiet och Arlandabanan Infrastructure AB.

Ingemar började sin karriär som verksamhetsrevisor på Riksrevisionsverket. Från 1978 till 1986 arbetade han på Finansdepartementet och sedan Industridepartementet (nuvarande Näringsdepartementet) som departementsråd och chef för enheten för energitillförsel. Ingemar var stadsdirektör för Södertälje kommun från 1986 till 1990 och tjänstgjorde som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet från 1990 till 1991. Mellan 1992 och 2001 var han generaldirektör för Luftfartsverket och generaldirektör för Vägverket mellan 2001 och 2009. Ingemar var därefter Landshövding i Västmanland till och med 2014.

Ingemar är för närvarande ordförande i styrelsen för statligt ägda Swedavia AB som äger och driver Sveriges största flygplatser.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan är Senior Advisor till Infranode. Allan har mer än 40 års erfarenhet av den offentliga sektorn med ledande positioner inom statsförvaltningen, regeringen, Europeiska Unionen och internationella organisationer. Allan är ledamot i svenska Infrastrukturkommissionen och har sedan en lång tid arbetat med hållbarhet på lokal och global nivå.

Allan började sin karriär som journalist innan hans fackliga åtagande inom IF Metall förde in honom på en politisk bana som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen och riksdagsledamot. Allan var finansminister i Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och ledamot i Sveriges riksbanks styrelse.

Från 1995 till 2000 var Allan generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet. Allan har också varit ordförande för Sveriges Television och Lunds Universitet. År 2007 utnämndes han till regeringens chefsförhandlare för Sveriges framgångrika värdskapsbud för ESS. Slutligen har Allan varit förhandlare för diverse projekt samt medlem i ett flertal internationella komissioner och rådgivande organ.

Allan är för nuvarande ledamot i svenska Infrastrukturkommissionen, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, senior rådgivare till Global Utmaning, en think-tank i Stockholm, samt medlem i Global Utmanings rådgivande styrelse för klimat och energi.

Elisabeth Morthen

Senior Advisor och styrelseledamot i Akershus Energi Varme AS

Elisabeth har mer än 20 års erfarenhet från den norska energisektorn och mer än 30 års erfarenhet av strategi-, organisations- och kommunikationsarbete i den offentliga och privata sektorn, inklusive ledande positioner och styrelseuppdrag för bl.a. Statkraft, Innovation Norway och norska Finansinspektionen.

Elisabeth är Senior Advisor till Infranode. Mellan 1984 och 1993 var Elisabeth projektledare och rådgivare vid Distriktenes Utbyggingsfond (sedermera Innovation Norway). Därefter var hon avdelningschef på norska Finansinspektionen mellan 1993 och 1999.

Mellan 1999 och 2002 var Elisabeth VD på det regionala kommunalägda energibolaget Akershus Energi, och var åren därefter styrelseledamot I ett flertal energibolag, bland annat Agder Energi och Eidsiva Energi. Hon var även styrelseledamot i Statkraft mellan 2014 och 2016. 2005–2008 var hon anställd vid Norska Röda Korset som marknadschef. Därefter var hon Executive Vice President på konsumentvarubolaget TINE SA mellan 2008 och 2012, där hon även var styrelseordförande i Diplom IS.

Elisabeth tog examen från Norges universitet för miljö- och biovetenskap med en masterexamen i jordbruks-, närings- och resursekonomi.

Miljövänlig energi i Norge

Med Akerhus fylkeskommun skapar vi hållbar uppvärmning och kyla I Osloregionen

Kontakta oss

Stockholm

Norrlandsgatan 18, 11143 Stockholm, Sweden

Se på karta

 

Helsinki

Erottajankatu 9 A 10, FIN-00130 Helsinki

Se på karta

Stockholm

Helsinki