LOKALT TEAM MED STOR ERFARENHET

EXPERTIS INOM INFRASTRUKTUR I SAMARBETE MED EN ETABLERAD AKTÖR INOM FASTIGHETSINVESTERINGAR.

Infranode är ett Stockholmsbaserat team av experter inom infrastrukturinvesteringar med omfattande lokal och internationell erfarenhet. Vår erfarenhet omfattar över 60 miljarder kronor i investeringar, rådgivning, och finansiering inom infrastruktursektorn.

Infranode är startat i partnerskap med Areim, en ledande investerare och rådgivare inom fastighetssektorn med erfarenhet av investeringar och transaktioner omfattande mer än 80 miljarder kronor. Areim grundades år 2003 och har ett team om ett tjugotal experter inom fastighetsinvesteringar. Areim förvaltar för närvarande två fastighetsfonder för välrenommerade lokala och internationella institutionella investerare.

Infranode och Areim lanserar nu tillsammans den första svenska specialiserade plattformen för investeringar och rådgivning inom reala tillgångar.

LÅNGSIKTIG MODELL

SAMARBETE MED ANDRA LÅNGSIKTIGA INVESTERARE SOM VILL TILLGODOSE SAMHÄLLETS INFRASTRUKTURBEHOV PÅ ETT HÅLLBART SÄTT.

Vi fungerar som en länk mellan institutionella investerare med en långsiktig investeringsstrategi för infrastruktur, den offentliga sektorn och andra intressenter inom infrastruktursektorn.

Infranode har en svensk bolagsstruktur och en ersättningsmodell som bygger på ett långsiktigt samarbete med våra institutionella investerare.

Infranode positionerar sig som en hållbar partner för den offentliga sektorns infrastrukturplaner och andra viktiga infrastrukturprojekt som kommer samhället till godo.

how
Klicka för att se i större storlek

SAMHÄLLSVIKTIG INFRASTRUKTUR OCH NORDISKT FOKUS

INFRASTRUKTURTILLGÅNGAR INOM TRANSPORTSEKTORN, SOCIAL INFRASTRUKTUR, DISTRIBUTIONS- OCH TRANSMISSIONSNÄT SAMT FÖRNYBAR ENERGI.

Infranode erbjuder en plattform för investeringar i infrastrukturtillgångar i Europa, med ett särskilt fokus på den nordiska hemmarknaden.

Investeringarna är fokuserade på samhällsviktiga tillgångar inom transportsektorn, social infrastruktur, förnybar energi samt distributionsnät för bland annat el, VA och fjärrvärme . Särskild vikt läggs vid att identifiera de tillgångar som ger stabil direktavkastning och lämpar sig för långsiktig ägande av investerare som letar efter alternativ till investeringar i obligationer och aktier med låg risk.

Våra kunder och partners omfattar institutionella investerare, offentliga aktörer på lokal (kommunal), regional och nationell nivå samt energibolag, byggbolag, infrastrukturfonder, banker och andra infrastrukturaktörer.