Investeringar för bättre infrastruktur

Vi gör dagens och morgondagens samhälle starkare och mer hållbart

Untitled-2

En Nordisk aktör med lokal förankring och Nordiskt fokus

Investeringar för en stärkt social infrastruktur i Norge

Långsiktiga infrastrukturinvesteringar inom rehabilitering, omsorg och förskola genom Omsorgsbolig Holding

Läs mer

Det ledande oberoende fjärrvärmebolaget i Norge

Vi tillhandahåller hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i Osloregionen tillsammans med Oslofjord Varme

Läs mer

Ett innovativt uppvärmningskoncept i Finland

Vi erbjuder fjärrvärmeverkinfrastruktur som en tjänst genom Varmalämmitys

Läs mer

Utvecklar förnybar värme i Osloregionen

Med Akerhus fylkeskommun skapar vi hållbar uppvärmning och kyla i Osloregionen

Läs mer

Det nya energibolaget

Vi bidrar till ett grönare samhälle genom Eneo Solutions helhetslösningar för solenergi och värme

Läs mer

Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Genom Vasa Värme skapar vi en grön värme över hela landet

Läs mer

"Med Infranode som delägare kommer AEV att stärkas ekonomiskt och vi får en kunskapsrik och tillväxtorienterad delägare"

– Jørn Myhrer, VD Akershus Energi