Långsiktigt och tryggt kapital

Utöver tryggare pensioner bidrar våra investerare genom våra investeringar direkt till utvecklingen av ett mer hållbart och starkt samhälle

Investerare med starkt samhällsintresse

Infranode investerar kapital från ledande pensionsfonder och institutionella investerare i infrastruktur som bidrar till ett mer hållbart samhälle för invånare och miljön. Det är bland annat svenska blivande pensionärers pengar som vi placerar långsiktigt för en bra utveckling med låg risk. Infranodes investeringar skapar värde i form av bättre infrastruktur men också i form av högre pensioner.

Folksam är ett svenskt kundägt försäkrings- och pensionsbolag där nästan varannan svensk är försäkrad. Folksam förvaltar ca SEK 250 mdr.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är den långsiktiga utlåningsinstitutionen i EU och ägs av dess medlemsländer. EIB investerar kapital från EFSI (Juncker-planen) som ska stimulera till investeringar om ca EUR 315 mdr.

KPA Pension är en svensk pensionsfond för kommun- och landstingsanställda och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). KPA Pension förvaltar ca SEK 160 mdr.

Fjärde AP-fonden är en svensk statlig pensionsfond som förvaltar SEK 350 mdr.

LähiTapiola är ett finskt försäkrings- och pensionsbolag med stark regional förankring och ca EUR 10 mdr under förvaltning.

Investor-logo-imas-PLACEHOLDER-big

IMAS Foundation är en systerstiftelse till INGKA Foundation som är ägare till INGKA Group som i sin tur äger majoriteten av IKEAs varuhus globalt.

Trygg avkastning för trygga pensioner

Våra investeringar hjälper våra investerare att möta sina långsiktiga åtaganden, t.ex. att betala ut pension till framtida pensionärer. Infrastruktur lämpar sig mycket väl som investering för dessa pensionsfonder och övriga institutionella investerare tack vare dess långa ekonomiska livslängd, riskspridning från börsaktier och obligationer, samt ofta förutsägbara avkastning.

"Vi är väldigt glada att investera i Infranode eftersom det tillåter oss att öka vår exponering mot infrastruktur. Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder. Det känns särskilt bra att samarbeta med andra långsiktiga och respekterade medinvesterare"

- Jens Henriksson, vd Folksam (Februari 2017)


"Det finns ett betydande behov av investeringar på den nordiska infrastrukturmarknaden samtidigt som finansieringsmöjligheterna är begränsade."

- Jan Vapaavuori, EIB:s vicepresident (Februari 2017)

 

 


"Vi tror att infrastrukturinvesteringar är, förutom att generera en stabil långsiktig avkastning, ett viktigt sätt att spela en aktiv och ansvarsfull roll i att förbättra samhället."

- Petter Odhnoff, Chief Investment Officer på IMAS Foundation (Februari 2017)

Investeringar för morgondagen