INFRANODE i

Infranodes första investeringsplattform (Infranode I) är baserad i Sverige och skräddarsydd efter behoven hos nordiska institutionella investerare som söker stabil direktavkastning, diversifiering och ett visst inflationsskydd.

Den långsiktiga investeringsstrategin fokuserar främst på investeringar i driftsatta tillgångar. Vi investerar både i minoritets- och majoritetspositioner tillsammans med aktörer i den offentliga sektorn samt med energibolag, byggbolag, långivare, infrastrukturinvesterare och andra infrastrukturintressenter.

I Norden omfattar vår strategi även investeringar i projekt under byggnation samt helägande.

Infranode inriktar sig på medelstora och små infrastrukturinvesteringar, där vi har identifierat en brist på specialiserade investerare.

Infranodes kunskaper i både kapitalinvestering och i finansiering utgör grunden för strategin att investera i tillgångar som genererar ett stabilt kassaflöde och har en låg riskprofil.

Med ett initialt kapital om 1,45 miljarder kronor, som är redo att investeras, har Infranode framgångsrikt genomfört sin första kapitalanskaffning. Infranodes proaktiva strategi för direkta medinvesteringar från institutionella investerare ökar avsevärt den totala investeringskapaciteten.

INVESTERINGSFILOSOFI

Allt fler institutionella investerare anser att det är attraktivt att investera i infrastruktur då detta kan erbjuda diversifiering genom låg korrelation med traditionella tillgångsslag, stabil direktavkastning samt inflationssäkring. Infranode menar dock att inte alla typer av infrastrukturinvesteringar kan leverera detta.

Eftersom infrastruktur fortfarande är ett tillgångsslag under utveckling måste lärdom dras av vissa tidigare transaktioner som underpresterat på grund av av bl.a. en alltför vid definition av begreppet infrastruktur (icke-samhällsnyttiga, icke-väsentliga, hybridinfrastruktur), överprissatta och överbelånade tillgångar samt underskattning av den politiska risken. Infranodes investeringsfilosofi fokuserar på att identifiera tillgångar som har viktiga strukturella och avtalsmässiga egenskaper som sammantaget gör en infrastrukturtillgång samhällsviktig. Endast en kombination av dessa egenskaper tillsammans med en proaktiv allokeringsstrategi i kapitalstrukturen och aktivt ägande kan uppnå det ovanstående leverablerna för institutionella investerare.

INVESTERINGSFILOSOFI – EN ÖVERSIKT

how
Klicka för att se i större storlek

INVESTERINGSRÅDGIVNING

Utöver investeringsförvaltning erbjuder Infranode rådgivningstjänster till institutionella investerare som söker anpassade lösningar inom infrastrukturinvesteringar. Våra tjänster sträcker sig från skapande av skräddarsydda investeringsstrukturer för individuella investerare till analys och genomförande av en särskild investeringsmöjlighet.