FILOSOFI

Infranode tror starkt på hållbart investerande med fokus på miljömässiga och sociala frågor, och har en långsiktig modell med hållbarhet i fokus.

Infranode är inte av uppfattningen att det finns ett motsatsförhållande mellan god avkastning och en ansvarsfull inställning till ESG-frågor, utan tror att det skapar hållbara värden på lång sikt. På samma sätt kan bristfällig hantering av sådana frågor utgöra en risk för anseende och värde.

HÅLLBAR INVESTERINGSPOLICY

För Infranode är ett ansvarsfullt och hållbart tillvägagångssätt att investera i infrastrukturtillgångar och -projekt som främjar en hållbar och effektiv funktion av den miljö och de ekonomier, samhällen och människor som de tjänar. Detta innebär exempelvis infrastruktur som har låg eller positiv koldioxidpåverkan, är klimat- och väderbeständig, ger komplementaritet och är ekonomiskt hållbar samt inkluderande.

Till följd av den långsiktiga karaktären hos de tillgångar och projekt som Infranode investerar i är hållbarhet centralt i varje steg i investeringsprocessen, från noggrann due diligence vid bedömningen av investeringsmöjligheter till det löpande arbetet med hållbarhetsfrågor i våra investeringar. Infranode har utvecklat ett internt ESG-verktyg genom vilket ESG-policyn genomförs och övervakas.

HÅLLBAR INVESTERINGSPOLICY – EN ÖVERSIKT

ESG tool

Klicka för att se i större storlek

PRI / SWESIF

Sedan 2016 har Infranode undertecknat Principles for Responsible Investment (PRI), ett initiativ för ansvarsfulla investeringar. I och med att Infranode ansluter sig till PRI förbinder vi oss att integrera de sex principerna i vår verksamhet och att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

Infranode är också medlem i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF), ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige, där vi är involverade i arbetet med hållbarhetsfrågor för alternativa investeringsfonder.

unpri               ir_attachment_16472