Infranode investerar i fjärrvärme i Sverige genom ett långsiktigt partnerskap med Vasa Värme

PRESSMEDDELANDE

Infranode I har undertecknat ett avtal om investering i Vasa Värme Holding AB (”Vasa Värme”), ett svenskt energibolag med fokus på fjärrvärme. Investeringen sker genom teckning av preferensaktier. Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren.

“Vi är mycket nöjda med vår första investering i Vasa Värme och ser fram emot de nya investeringsmöjligheter som Vasa Värmes team kommer generera till vårt partnerskap genom deras särskilda fokus och omfattande erfarenhet inom fjärrvärmesektorn. Vi har strukturerat investeringen i syfte att leverera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning med stark koppling till inflationsförändringar.” säger Christian Doglia, Founding Partner i Infranode.

Vasa Värme levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och kommunala verksamheter i Sverige. Vasa Värmes ambition är att på ett för miljön skonsamt sätt driva och utveckla fjärrvärme baserat på förnyelsebara energikällor samt restprodukter från andra industrier – till gagn för miljön och ekonomiskt attraktivt för våra kunder. Vasa Värmes team har omfattande erfarenhet inom fjärrvärme och kraftvärme med stort fokus på de svenska kommunernas behov.

Länk till Vasa Värme

”Fjärrvärme är en viktig del i den hållbara utvecklingen av en kommun, vi strävar efter att löpande anpassa och utveckla vår verksamhet i samarbete med lokala offentliga aktörer, boende, företag och andra organisationer där vi är verksamma. Genom vårt partnerskap med Infranode i egenskap av en svensk och långsiktig investerare i infrastruktur, förstärks ytterligare vårt lokala fokus och vår verksamhet.” säger Lars Strömberg, vd för Vasa Värme.

Rådgivare till Infranode var Lindahl, EY och Sweco. DnB Markets Investment Banking Division var rådgivare till Vasa Värme.

För mer information kontakta:

Christian Doglia

Philip Ajina

Om Infranode

Infranode grundades 2013 i partnerskap med AREIM (www.areim.se) och genomförde i september 2014 en första stängning om 1,45 miljarder kronor. Infranode investerar i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar som lämpar sig för en långsiktig investeringshorisont om minst 20 år. Norden är Infranodes primära marknad, medan investeringar i övriga Europa görs i partnerskap med där ledande investerare. Infranodes vision är att vara en ledande plattform i Norden för långsiktiga investeringar i infrastruktur och att erbjuda institutionella investerare kostnadseffektiv tillgång till infrastrukturinvesteringar samtidigt som den offentliga sektorn och andra aktörer inom infrastruktursektorn erbjuds en långsiktig affärspartner.