AMF förvärvar 49% av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde för 3 miljarder kronor med Infranode som huvudrådgivare

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, den 18 december 2015

AMF Pensionsförsäkring har ingått avtal om att förvärva 49% av Vattenfalls brittiska havsbaserade 150MW vindkraftspark Ormonde för 237 miljoner pund, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Ormonde har varit i drift sedan 2012 och kommer fortsatt att driftas av Vattenfall.

Länk till AMFs Pressmeddelande

Länk till Vattenfalls Pressmeddelande

“Vi är mycket nöjda med det professionella stödet vi fått från Infranode som har varit av största vikt för att genomföra denna strategiska investering i grön infrastruktur.” säger Marcus Blomberg, chef tillgångsallokering för AMF.

Infranode anlitades som finansiell rådgivare till AMF och ledde övriga rådgivare i affären. Infranode är glada över att ha fått förnyat förtroende från AMF i deras strävan att öka sin allokering till infrastruktur. Infranode fortsätter att utveckla sin roll som investeringspartner och specialiserad rådgivare till Nordiska institutionella investerare inom sektorn infrastruktur.

För mer information kontakta:

Christian Doglia

Philip Ajina

Om Infranode

Infranode grundades 2013 i partnerskap med AREIM (www.areim.se) och genomförde i september 2014 en första stängning om 1,45 miljarder kronor. Infranode investerar i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar som lämpar sig för en långsiktig investeringshorisont om minst 20 år. Norden är Infranodes primära marknad, medan investeringar i övriga Europa görs i partnerskap med där ledande investerare. Infranodes vision är att vara en ledande plattform i Norden för långsiktiga investeringar i infrastruktur och att erbjuda institutionella investerare kostnadseffektiv tillgång till infrastrukturinvesteringar samtidigt som den offentliga sektorn och andra aktörer inom infrastruktursektorn erbjuds en långsiktig affärspartner.