Investeringar för nordisk infrastruktur

Investeringar för våra barn

Investeringar för morgondagen

Långsiktiga och ansvarsfulla investeringar i infrastruktur för ett starkare samhälle

Vi bygger ett starkare samhälle

Vi är ett svenskt bolag som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom samt social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter. Vi har 4,45 mdr redo att investeras från välkända pensionsfonder och institutioner såsom KPA Pension, en AP-fond, Folksam och EIB. Infranode är en långsiktig ägare och delägare, gärna tillsammans med offentlig sektor, i minst 25 år med fokus på stabil avkastning.

ÅR

Över 150 års gemensam erfarenhet av investeringar i infrastruktur

MDR

Vi disponerar 4,45 mdr SEK för investeringar i infrastruktur i Norden

ÅR

Vi är en långsiktig ägare i minst 25 år

Vi investerar i alla typer av samhällsinfrastruktur i Norden

Vi investerar i såväl kommunal som regional och nationell infrastruktur.

1

Transport

Kollektivtrafik
Depåer
Järnväg
Flyplatser
Hamnar
Vägar
Broar
Tunnlar
Elektrifiering

2

Energi

Distribution och transmissionsnät för el
Vatten och avlopp samt avfallshantering
Fjärrvärme och kyla
Förnybar energi
Gatubelysning

4

Telekom

Fibernät
Torn
Datacenter

3

Social infrastruktur / Samhällsfastigheter

Vård
Utbildning
Fritid
Omsorg
Kultur
Räddningstjänst
Andra offentliga byggnader

En ansvarsfull partner för offentlig sektor

Flexibel som ägare

Med intresse från ca 10% ägande upp till 100% och är idag minoritetsägare i kommunal verksamhet

Hållbar affärsmodell

Ett svenskt aktiebolag som representerar välkänt förtroendekapital och har en långsiktig affärsmodell

Djup expertis

En organisation med omfattande expertis som förstår och kan svara upp mot dina kommunala behov

Skapar värden

Vi frigör dolda värden som gör att du redan idag kan investera i ditt samhälle där du behöver

Investerare med samhällsengagemang

Våra lokala pensionsfonder investerar i infrastruktur långsiktigt genom Infranode för att trygga sina kunders framtida pensioner och bidra till ett hållbarare och starkare samhälle.  EU investerar genom EIB i Infranode för att stödja Norden finansiellt och uppfylla sitt huvudmål att förbättra människors livssituation.

Ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsfokus och långsiktiga strategi gör oss till en stabil och trygg partner för att utveckla och förvalta infrastruktur över minst 25 års horisont. Genom att prioritera hållbarhet och långsiktighet kan vi skapa långsiktiga värden för den offentliga sektorn och ta ansvar för infrastrukturens hela livscykel från analys och genomförande under byggfasen till ägande, drift och underhåll under förvaltningsfasen.

Infrastrukturexperter som kan möta dina unika behov

Infranode är ett team av experter inom infrastruktur med mer än 150 års erfarenhet från att investera i infrastrukturens hela livscykel samt att äga och förvalta infrastruktur. Vi har också stor erfarenhet av att skapa långsiktiga samarbeten med såväl offentliga som privata aktörer.

Förbättrar fjärrvärmen i Sverige

Genom Vasa Värme skapar vi en grön värme över hela landet

Läs mer

Nyheter

Infranode Energi har förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av kapitalet och 22,8 procent av rösterna

Infranode Energi AB har förvärvat aktierna i Skånska Energi AB från en grupp av mindre aktieägare samt i…

Läs mer...

Infranode Energi har förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av kapitalet och 22,8 procent av rösterna

Infranode Energi AB har förvärvat aktierna i Skånska Energi AB från en grupp av mindre aktieägare samt i…

Läs mer...

Infranode återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi

Klicka här för mer information.

Läs mer...

Infranode är startat i partnerskap med Areim, en ledande nordisk investerare och rådgivare inom fastighetssektorn. Areim har 15 års erfarenhet av investeringar och transaktioner omfattande mer än 80 miljarder kronor i fastighetssektorn. Areim förvaltar tre värdeadderande fastighetsfonder med ansedda lokala och internationella investerare i ryggen.