FILOSOFIA

Infranode uskoo vastuulliseen sijoittamiseen ja ottaa kaikissa sijoituksissaan huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja hallinnolliset (ESG) aspektit. Infranoden vastuullisuusfilosofian kulmakivenä on uskomus siitä, että kestävä ja vastuullinen liiketoiminta tuottaa parhaan lisäarvon sijoittajillemme ja muille sidosryhmille. Infranoden vastuullisuusfilosofia huomioi julkisen hyödyn, jota useimmat sijoituksemme tuottavat ja näiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja ympäristöön myös tuleville sukupolville.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Infranodelle vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista infrastruktuurihankkeisiin ja -projekteihin, jotka parantavat yhteiskuntamme toimivuutta ja tehokkuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sijoituksia infrastruktuuriin, jolla on positiivinen vaikutus hiilijalanjälkeen tai ilmastoon, joka tarjoaa komplementaarisuutta ja on taloudellisesti kestävää sekä osallistuttavaa.

Vastuullisuuskysymykset huomioidaan Infranoden sijoitusprosessin joka vaiheessa, sijoituspäätöstä edeltävästä huolellisesta due diligence-prosessista omaisuudenhallintavaiheen ESG-asioiden jatkuvaan tarkkailuun. Infranode on kehittänyt oman ESG-työkalun, jonka avulla se toteuttaa ESG-kysymysten toimeenpanoa ja valvontaa.

ESG tool

Klikkaa kuva isommaksi

PRI / SWESIF

Infranode on allekirjoittaja PRI-organisaatiossa, kansainvälinen vastuullisuutta sijoittamisessa edistävä organisaatio, jota YK tukee.

Infranode on myös SWESIF:n jäsen, joka on ruotsalainen kestävää sijoittamista edistävä organisaatio.

unpri               ir_attachment_16472