INFRANODE I

Infranoden ensimmäinen sijoitusalusta Infranode I toimii Ruotsissa, ja se on räätälöity vakaata tuottoa, hyvää hajautusta ja inflaatiosuojaa etsivien pohjoismaisten institutionaalisten sijoittajien tarpeisiin.

Pitkän tähtäyksen investointistrategiamme keskittyy ensisijassa vähemmistösijoituksiin jo olemassa oleviin kohteisiin. Teemme yhteisinvestointeja sekä vähemmistö- että enemmistöosakkaana paitsi julkisen sektorin toimijoiden kanssa myös energia- ja rakennusyhtiöiden, lainanantajien, infrastruktuurisijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Pohjoismaissa strategiaamme kuuluu myös infrastruktuuriprojekteihin investoiminen rakennusvaiheessa ja enemmistöomistukset.

Infranode investoi pieniin ja keskisuuriin infrastruktuuriprojekteihin. Olemme tunnistaneet tällä sektorilla tarpeen uusille infrastruktuuriisijoittajille.

Infranoden tiimin pääomasijoitus- ja rahoitusosaaminen ovat perusta sen investointistrategialle, joka painottaa matalariskisiä, tasaista kassavirtaa tuottavia kohteita.

Infranode on toteuttanut menestyksekkäästi ensimmäisen 1,45 miljardin Ruotsin kruunun pääomahankintansa ja summa on valmis investoitavaksi. Investointikapasiteettiamme lisää merkittävästi proaktiivinen strategiamme, johon kuuluu suorien yhteisinvestointien tekeminen institutionaalisten sijoittajien kanssa.

SIJOITUSFILOSOFIA

Yhä useammat institutionaaliset sijoittajat suosivat infrastruktuuri-investointeja, koska niiden avulla voidaan saada hyvä hajautus, riippumattomuus perinteisistä sijoituskohteista, vakaata tuottoa ja turvaa inflaatiolta. Infranode on kuitenkin sitä mieltä, etteivät kaikki infrastruktuuri-investointikohteet pysty tarjoamaan tätä kaikkea.

Infrastruktuuri on yhä edelleen kehittyvä sijoituskohde, minkä vuoksi on syytä ottaa oppia aikaisemmista, tavoitteista jääneistä sijoituksista. Syynä heikkoon tulokseen ovat muun muassa olleet infrastruktuurin käsitteen liian laaja määrittely (ei yhteiskuntaa hyödyttävä, epäolennainen, hybridi-infrastruktuuri), ylihinnoitellut ja ylilainoitetut kohteet sekä poliittisen riskin aliarviointi. Infranoden sijoitusfilosofia keskittyy sellaisten sijoituskohteiden tunnistamiseen, joilla on tärkeitä rakenteellisia ja sopimukseen perustuvia ominaisuuksia, jotka yhdessä tekevät infrastruktuurista yhteiskunnalle merkityksellisen. Kun kohde täyttää kaikki nämä edellytykset ja sijoittajalla on proaktiivinen allokaatiostrategia ja aktiivinen omistajuus, voidaan saavuttaa edellä mainitut hyödyt.

INVESTOINTIFILOSOFIA LYHYESTI

Klikkaa kuva isommaksi

INVESTOINTINEUVONANTO

Infranode tarjoaa investointien hallinnointipalveluiden lisäksi neuvonantopalveluita institutionaalisille sijoittajille, jotka etsivät infrastruktuuri-investoinneilleen räätälöityjä ratkaisuja. Palvelumme kattavat niin kustomoitujen investointirakenteiden luomisen yksittäisille sijoittajille kuin analyysien laatimisen ja yksittäisten investointien toteuttamisen.