KOKENUT PAIKALLINEN TIIMI

VANKKA KOKEMUS INFRASTRUKTUURI-INVESTOINNEISTA. YHTEISTYÖKUMPPANINA ARVOSTETTU KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ.

Infranoden asiantuntevalla tiimillä on yli 60 miljardin Ruotsin kruunun kokemus infrastruktuuri-investoinneista. Tukholmassa toimivan tiimin kokemus kattaa infrastruktuurisijoitusten lisäksi niin neuvonanto- kuin rahoituspalvelut.

Infranode on ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiön Areimin kumppani. Areimilla on jo takanaan 10 vuoden kokemus ja se on hallinnoinut tänä aikana investointeja yli 80 miljardin Ruotsin kruunun arvosta. Vuonna 2003 perustetussa Areimissa työskentelee noin 30 kiinteistösijoittamisen ammattilaista. Tällä hetkellä Areim hallinnoi kahta kiinteistörahastoa, joihin sijoittavat tunnetut pohjoismaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat.

Infranode ja Areim ovat yhdessä lanseeranneet ensimmäisen ruotsalaisen, kiinteään omaisuuteen erikoistuneen investointi- ja neuvonantopalvelualustan.

PITKÄN AIKAVÄLIN MALLI

YHTEISKUNNAN INFRASTRUKTUURITARPEISIIN VASTAAMINEN KESTÄVÄSTI TEKEMÄLLÄ YHTEISTYÖTÄ MUIDEN PITKÄAIKAISTEN SIJOITTAJIEN KANSSA.

Toimimme siltana niin pitkän tähtäimen sijoitusstrategiaa noudattavien institutionaalisten sijoittajien kuin julkisen sektorin ja muiden infrastruktuurisektorin sidosryhmien välillä.

Infranoden yhtiörakenne on Ruotsin lakien mukainen, ja sen palkkiomalli rakentuu pitkäaikaiselle yhteistyölle institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Infranode on asemoitunut julkisen sektorin infrastruktuurihankkeiden ja muiden yhteiskuntaa hyödyttävien infrastruktuuriprojektien kestäväksi kumppaniksi.

Klikkaa kuva isommaksi

YHTEISKUNNALLE KESKEINEN INFRASTRUKTUURI JA POHJOISMAINEN FOKUS

KESKEINEN INFRASTRUKTUURI: LIIKENNE, SOSIAALINEN JA ENERGIANSIIRTOINFRASTRUKTUURI.

Infranode tarjoaa alustan Euroopassa ja erityisesti pohjoismaisilla kotimarkkinoilla toteutettavien infrastruktuuri-investointien hallintaan.

Sijoitukset kohdennetaan yhteiskunnalle keskeiseen infrastruktuuriin: liikenne, julkinen ja yksityinen sosiaalinen infrastruktuuri sekä energiansiirtoinfrastruktuuri. Panostamme erityisesti vakaata tuottoa tarjoavien ja pitkäaikaiseen omistamiseen soveltuvien sijoitusten tunnistamiseen. Sijoitukset on tarkoitettu sellaisille sijoittajille, jotka etsivät vaihtoehtoa obligaatioihin ja matalan riskin osakkeisiin sijoittamiseen.

Asiakkaisiimme ja kumppaneihimme kuuluvat institutionaaliset sijoittajat, julkiset toimijat aina kunnalliselta kansalliselle tasolle, energia- ja rakennusyhtiöt, infrastruktuuriin sijoittavat rahastot, pankit ja muut alan toimijat.