Pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja rantautuu Suomeen – fokuksena kuntasektori

Julkiseen infrastruktuuriomaisuuteen keskittynyt pohjoismainen pääomasijoittaja Infranode laajentuu Suomeen huhtikuun alussa. Infranode tavoittelee asiakkaikseen Suomen kuntia ja tuo markkinoille uuden vaihtoehdon julkisen omaisuuden hallintaan ja rahoitukseen.

Suomen kunnat ovat pysyvän haasteen edessä, sillä infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen on vaikea löytää pitkäjänteistä ja luotettavaa kumppania. Rahoitusta tarvitsevia hankkeita on paljon ja kunnissa on jouduttu tekemään vaikeita valintoja hankkeiden välillä tai yksityistämään omaisuutta. Tämä on osaltaan johtanut kuntien korjausvelan merkittävään kasvuun.

Infranode tuo kunnille uuden vaihtoehdon vapauttaa budjettia kuntalaisille tärkeisiin palveluihin tai investointeihin. Se tarjoaa luotettavan ja pitkäaikaisen vaihtoehdon infrastruktuuriomaisuuden hallintaan ja rahoitukseen julkisen täysomistuksen ja yksityistämisen välille. Infranode tulee mukaan omistamaan kunnan hallinnassa olevaa keskeistä infrastruktuuria, joka sopii pitkäjänteisen sijoittamisen kohteeksi.

”Kun tulemme esimerkiksi kunnan energiayhtiöön omistajakumppaniksi, sijoittamamme raha päätyy kunnan kassaan ja vapauttaa kunnan tekemään sen avulla muita investointeja. Tarjoamme kunnille mahdollisuuden säilyttää kontrolli keskeiseen infrastruktuuriin, ja samalla vapauttaa pääomaa kuntalaisten palveluihin tai vaikkapa velan lyhennyksiin”, kertoo Infranoden Suomen maajohtaja Aleksi Rajakaski.

Omistajuus säilyy kunnissa
Infranode etsii kunnista pitkäaikaisia sijoituskohteita, joihin se sitoutuu 25 vuodeksi. Sijoitusjakson umpeutuessa kunta voi hankkia Infranoden osuuden takaisin omistukseensa, tai omaisuus voidaan siirtää esimerkiksi suomalaiselle eläkeyhtiölle.

”On etuoikeus toimia vanhempana neuvonantajana Infranodelle”, sanoo Allan Larsson, Ruotsin entinen valtionvarainministeri ja sen jälkeen pääjohtaja Euroopan komissiossa. ”Tarvitaan uusia malleja kuntien infrastruktuurin rahoittamiksesi, jotta voidaan varmistaa sen pysyminen hyvässä kunnossa ja turvata edellytykset hyvinvoinnille sekä meidän sukupolvellemme, että tuleville sukupolville. Infranode tukee rakentavasti tätä uudistusta.”

Infranode on valmis sijoittamaan infrastruktuuriin useilla sektoreilla: liikenne, sosiaalinen infrastruktuuri, valokuituverkot, uusiutuva energia, sähköverkot, kaukolämpö ja vesihuolto ovat yrityksen erityisen mielenkiinnon kohteina. Yhtiö on ensisijaisesti kiinnostunut pienistä ja keskisuurista kohteista, joissa oman pääoman sijoituskoko on tyypillisesti 20–100 miljoonaa euroa.

Infranode hallinnoi varoja merkittäviltä paikallisilta institutionaalisilta sijoittajilta, kuten ruotsalaisilta eläkeyhtiöiltä (Folksam ja KPA Pension), sekä Euroopan investointipankilta, joka päätti helmikuussa kohdentaa noin 100 miljoonaa euroa pohjoismaisiin infrastruktuuri-investointeihin Infranoden kautta. Yhtiö on perustettu Ruotsissa vuonna 2014, ja se hallinnoi tällä hetkellä noin 350 miljoonaa euroa, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi keskeiseen infrastruktuuriin Pohjoismaissa.

Lisätietoja:
Aleksi Rajakaski, johtaja, Infranode
Puh. +358 (0) 40 511 5473,
aleksi.rajakaski@infranode.se
Erottajankatu 9, 00130 Helsinki, Suomi