Visio

Olla Pohjoismaiden johtava pitkäaikaisten infrastruktuurisijoitusten alusta ja tuottaa yhteiskunnalle keskeiseen infrastruktuuriin sijoittaville institutionaalisille sijoittajille kustannustehokkaita palveluita ja toimia julkisen sektorin pitkäaikaisena kumppanina.

Infranode lyhyesti

POHJOISMAINEN FOKUS / KANSAINVÄLINEN KOKEMUS

Infranode on pohjoismainen pääomasijoittaja. Yhtiö on perustettu Tukholmassa 2014. Tiimillämme on yli 60 miljardin kokemus infrastruktuuri-investoinneista ja infraprojektien rahoituksesta niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa. Tarjoamme institutionaalisille sijoittajille infrastruktuuri-investointien hallinnointi- ja neuvonantopalveluita.

PITKÄAIKAISIA INVESTOINTEJA / PITKÄN TÄHTÄIMEN STRATEGIA

Yli 20 vuoden sijoitusaika ja tavanomaisista pääomarahastoista eroava pääomarakenne.

YHTEISKUNNALLE KESKEINEN INFRASTRUKTUURI / ARVON SÄILYMINEN

Investoimme yhteiskunnalle keskeiseen infrastruktuuriin useilla sektoreilla: liikenne, sosiaalinen infrastruktuuri, uusiutuva energia, sähköverkot, kaukolämpö ja vesihuolto. Sijoitamme pitkäaikaiseen omistamiseen soveltuviin kohteisiin ja painotamme aktiivista omistajastrategiaa, jonka tavoitteena on arvon säilyttäminen ja kasvattaminen.