Infranode förstärker sin expertis inom energi med rektrytering från Vattenfall

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 Januari, 2015

Infranode är glada att meddela att Carl-Emil Lindholm har anslutit till Infranodes team för investeringar och förvaltning som Associate.

Carl-Emil kommer närmast från det svenska energiföretaget Vattenfall där han arbetat som analytiker på M&A-avdelningen samt dessförinnan på Asset Optimisation & Trading-divisionen i Stockholm samt Produktionsdivisionen i Berlin. Han har jobbat med både förvärv och försäljningar inom områdena eldistribution, värme, vattenkraft, havsbaserad vindkraft samt landbaserad vindkraft med fokus på att frigöra kapital genom partnerskap med institutionella investerare. Carl-Emil har en kandidatexamen inom Finans och Redovisning och Finansiering samt en masterexamen inom Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Som en del av Infranodes team kommer Carl-Emil ha ett särskilt fokus på energisektorn och bidra med värdefull kunskap från ett operationellt och finansiellt perspektiv.

 

För ytterligare information kontakta:

Christian Doglia

Philip Ajina

Download the pressrelease here

 

Om Infranode

Infranodes vision ä Infranode grundades 2013 i partnerskap med AREIM (www.areim.se) och genomförde i september 2014 en första stängning om 1,45 miljarder kronor. Infranode investerar i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar som lämpar sig för en långsiktig investeringshorisont om minst 20 år. Norden är Infranodes primära marknad, medan investeringar i övriga Europa görs i partnerskap med där ledande investerare. Infranodes vision är att vara en ledande plattform i Norden för långsiktiga investeringar i infrastruktur och att erbjuda institutionella investerare kostnadseffektiv tillgång till infrastrukturinvesteringar samtidigt som den offentliga sektorn och andra aktörer inom infrastruktursektorn erbjuds en långsiktig affärspartner.

www.infranode.se