Infranode – The first long term Infrastructure investment platform based in Sweden launches with SEK 1.45 billion initial commitments

PRESS RELEASE
Stockholm, 2014-10-06

Infranode has launched the first long term infrastructure investment platform based in Sweden with SEK 1.45 billion initial commitments available for investments. Investments will be made in infrastructure assets with essential characteristics suitable for a buy and hold strategy with a 20+ year investment horizon. Investment focus is on mid- and smallcap transactions in the transportation, regulated utilities and social infrastructure sectors. The primary focus is the Nordics while opportunities in the rest of Europe will be considered in partnership with leading investors in such jurisdictions. The Stockholm based investment team has a SEK 60 billion track record in Nordic and other European infrastructure transactions.

“Infranode has been set up through a Swedish legal structure and a fee structure based on long term alignment with its investors that steps away from the private equity model, says Christian Doglia, Founding Partner. As such, Infranode aims to position itself as a sustainable partner for the public sector’s infrastructure investment plans.”

With an active strategy to partner with public and private infrastructure stakeholders, Infranode focuses on investments in operating assets (brownfield) but will also consider assets under development (greenfield) in the Nordics. The investment scope outside the Nordics is limited to minority investments.

“We currently see a growing mutual interest among local long term institutional investors, public sector entities and other infrastructure stakeholders to find ways to partner around investments in the infrastructure sector, says Philip Ajina, Founding Partner. We strive to be the local enabler of such partnerships in the Nordic market.”

Infranode is a subsidiary to Areim, an established Stockholm based real estate investment advisor and investment manager. Areim has a 10 year and SEK 80 billion real estate investment management track record and currently manages two value-add real estate funds with a reputable local and international institutional investor base.

“I´m very proud that we can launch Infranode today. Together Areim and Infranode are pioneering the creation of the first Swedish real assets specialist investor and advisor. In many ways we see infrastructure as a natural next step for institutional investors in to real assets beyond real estate.” says Leif Andersson, Chairman of Areim and Infranode.

For further information contact:

Christian Doglia

Philip Ajina

Download the pressrelease here

 

About Infranode

Infranode´s vision is to be a leading, long-term infrastructure investment platform in the Nordics, providing a cost-efficient way for institutional investors to access essential infrastructure assets while offering the public sector and other infrastructure stakeholders a sustainable business partner. www.infranode.se

About Areim

Areim is a real estate fund manager and advisory firm located in Stockholm, Sweden. Areim was founded in 2003, with a focus mainly on serving as the Nordic real estate operating partner for the Blackstone Group. In 2005-2009, Areim broadened its client base by adding advisory services to ING Real Estate. In 2007, Areim launched its first real estate fund, Areim Fund I, with a committed capital base of BSEK 2.1. In July 2013 Areim´s second real estate fund, Areim Fund II, was closed with a committed capital base of BSEK 2.8. www.areim.com

 

Infranode – den första svenska plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2014-10-06

Med ett inititialt kapital om 1,45 miljarder kronor har Infranode lanserat den första sverigebaserade plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur. Infranode har en investeringshorisont om minst 20 år och kommer investera i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar inom transportsektorn, social infrastruktur, förnybar energi samt distributionsnät för bland annat el, gas och VA. Infranodes primära marknad är mindre och mellanstora investeringar i Norden. Därutöver kommer investeringar också sökas i Västeuropa i partnerskap med ledande investerare. Infranodes team är baserat i Stockholm och har erfarenhet av transaktioner omfattande mer än 60 miljarder kronor inom infrastruktursektorn i Norden och övriga Europa.

“Infranode har en svensk bolagsstruktur och en ersättningsmodell som skiljer sig från riskkapitalmodellen. Vi vill positionera oss som en långsiktig partner för den offentliga och privata sektorn avseende investeringar i infrastruktur, säger Christian Doglia, en av Infranodes grundare.”

Infranode har i första hand fokus på investeringar i driftsatta tillgångar, men i Norden kan även investeringar i utvecklingsprojekt genomföras.

“Vi ser för närvarande ett ökande intresse hos lokala institutionella investerare, den offentliga sektorn samt andra aktörer inom infrastruktur för att hitta sätt att samarbeta kring investeringar, säger Philip Ajina, en av Infranodes grundare. Infranode vill vara den lokala plattformen för sådana samarbeten.”

Infranode är dotterbolag till Areim, en ledande investerare och rådgivare inom fastighetssektorn med erfarenhet av investeringar och transaktioner omfattande mer än 80 miljarder kronor. Areim grundades år 2003 och har ett team om ett tjugotal experter inom fastighetsinvesteringar. Areim förvaltar för närvarande två fastighetsfonder för välrenommerade lokala och internationella institutionella investerare.

“Jag är mycket stolt över att vi kan lansera Infranode idag. Tillsammans skapar Areim och Infranode den första svenska specialiserade plattformen för investeringar i reala tillgångar. Vid sidan av fastigheter ser vi ur flera perspektiv infrastruktur som ett naturligt nästa steg för investeringar i reala tillgångar för den typ av institutionella investerare vi arbetar med, säger Leif Andersson, ordförande i Areim och Infranode.”

För ytterligare information kontakta:

Christian Doglia

Philip Ajina

Ladda ned pressmeddelandet här

 

Om Infranode

Infranodes vision är att vara en ledande plattform i Norden för långsiktiga investeringar i infrastruktur. Infranode erbjuder institutionella investerare kostnadseffektiv tillgång till infrastrukturinvesteringar samtidigt som den offentliga sektorn och andra aktörer inom infrastruktursektorn erbjuds en långsiktig affärspartner. Läs mer på www.infranode.se

Om Areim

Areim, som grundades 2003, är fondförvaltare och rådgivare i fastighetsbranschen. Areims organisation har omfattande erfarenhet av att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter för att skapa högkvalitativa lokaler. Areim skapar unika fastighetskoncept, och genom egen finansiering och kundnära arbetssätt skapas lönsamhet för kunder, partners och investerare. Läs mer på www.areim.com